Pawb ar fwrdd y Deadwood stage-adolygiad Calamity Jane

15 Hydref 2014

Gan Gwenda Richards

Mae’r Deadwood stage wedi cyrraedd Caerdydd ac mae Calamity Jane yn gynhyrchiad whipcracaway o wych!

Roedd y Theatre Newydd yn dan ei sang neithiwr ac ar ddiwedd y perfformiad gyda wyth munud o encore llawn egni, welais i gwen fawr ar wynebau pawb a chlywes ambell i yeeee ha ‘fyd!!

OK, dyw sioe gerdd o’r fath ddim yn cutting edge ond beth sy o’i le ar noswaith o  ymgollu’n llwyr yn Americana’r 19fed ganrif. Gallwn i o blith nifer mae’n siwr, uniaethu gyda tomboi fel Calam achos fel croten fach yn tyfy fyny yn y Barri, gallech chi weld fi droeon yn  gwisgo het gowboi a chario dryll.

Ma Martha Jane Cannary neu Calamity Jane yn un o arwyr y Wild West ynghyd a’i gwr Wild Bill Hickock (Tom Lister) – dim dychymyg awduron y sioe, Sammy Fain a Paul Francis Webster wnaeth greu’r cymeriadau hyn.

Mae  Jodie Prenger  fel Calamity yn adnabyddus fel yr actores wnaeth ennill y gystadleuaeth i chwarae rhan Nancy yn Oliver! ac roedd hi’n llenwi’r llwyfan gyda’i phersonoliaeth.

Roedd y Calamity Jane iawn yn dipyn o gymeriad. Hi oedd yr unig fenyw i weithio ar y Northern Pacific Railroad, roedd hi’n gamblo, yn cloddio am aur ac wrth gwrs yn gyrru stagecoach. Ond roedd ganddi ochr arall mwy tyner hefyd ac fe llwyddodd Jodie i gyfleu y ddeuoliaeth yma’n dda- ac mae ganddi llais cryf iawn oedd yn arbennig o bwerus wrth ganu  ‘Secret Love‘.

CJ-068_clmty jane-76Ond i mi, cryfder i sioe yw’r ensemble- llond cart o actorion talentog sydd yn actio, canu, dawnsio a chanu offerynnau drwy gydol y sioe. Rhaid i fi fan hyn ganmol y Gymraes, Sioned Saunders.  Mae’n siwr i fi weld hi’n canu o leuaf pedwar offeryn tra’n actio Susan, merch perchennog y theatre/dafarn. Mae cael yr actorion i ganu offerynnau ar y llwyfan yn dod yn fwy cyffredin nawr- a dwi wrth fy modd yn gweld, ac yn gwerthfawrogi,  pa mor dalentog ac amryddawn yw ein tô ifanc o actorion.

Mae’r holl sioe wedi’i leoli mewn gwesty yn Deadwood, Dakota yn 1876. Mae’r perchennog  Henry Miller (Anthony Dunn) am gael un o gantorion mwya’r Gorllewin gwyllt Adalaid Adams (Christina Tedders- sy’n canu’r ffidil yn wych) i berfformio yn ei theatr. Mae na ddryswch yn digwydd (syrpreis syrpreis! ) wrth i Calamity  fynd ati i’w mofyn hi o Chicago a dod a hi nôl  i Deadwood a’r helynt sy’n dilyn.

CJ-068_CalamityJane-126Mae’r caneuon yn adnabyddus –Whip crack away a Black hills of Dakota gyda’r gynulleidfa yn ymuno sawl gwaith (heb ofyn!). Ro’n i’n licio triniaeth Tom Lister o Higher than a Hawk- gyda guitarau dau neu dri o actorion eraill yn cyfuno’n swynol i greu cyfnod mwy hamddenol ymysg yr holl anrhefn.

Mae’r ail hanner yn pigo momentwm wrth i Calamity a Bill benderfynu a ydyn nhw am briodi a’i peidio ac yn gorffen gyda encore sy’n gwneud i Noson Lawen swnio fel Munud i Feddwl. Ieeeeee haaaaa!

 

 

 

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma