Parciau’n Ymryson am Deitl Parc Gorau’r DU

19 Tachwedd 2015

Mae tri o barciau a mannau agored mwyaf poblogaidd Caerdydd wedi cael eu henwebu ar gyfer gwobr y Parc Gorau yn y DU.

Mae Parc Bute, Caeau Pontcanna a Pharc y Rhath oll yn ymryson am y teitl mewn pleidlais ar-lein a drefnwyd gan yr elusen Meysydd Chwarae Cymru.

Caiff yr enillydd ei ddewis fis nesaf o blith rhestr fer o’r tri pharc yn y DU sydd â’r nifer mwyaf o bleidleisiau.

Gellir pleidleisio ar gyfer y Parc Gorau yn y DU drwy ymweld â gwefan Meysydd Chwarae Cymru neu drwy ddilyn y ddolen.

Mae’r bleidlais yn cau ar 25 Tachwedd am 5pm a caiff enw’r enillydd ei gyhoeddi mewn digwyddiad yn Llundain ar 2 Rhagfyr.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma