Parc Pawb: Dathlu Diwedd yr Haf gyda’r Picnic Mawr, Caeau Llandaf, 1af Medi

29 Awst 2013

Dewch i ymuno â Chaeau Llandaf: Cwlwm y Bobl (Llandaff Fields People’s Hub) ar gyfer Y Picnic Mawr yng Nghaeau Llandaf rhwng 12 – 4.30pm ddydd Sul 1af Medi.

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei drefnu gan Mike Chubb, yn dathlu diwrnod olaf gwyliau’r haf gyda wal ddringo, cerddoriaeth fyw, barbeciw, Tai Chi, adrodd storïau, theatr stryd, a diwrnod agored Ysgol Farchogaeth Caerdydd a Rhandiroedd Pontcanna.

Na i ddatblygu pellach

Ffurfwyd Caeau Llandaf: Cwlwm y Bobl i amddiffyn Caeau Llandaf rhag datblygu a masnacheiddio.  Sefydlwyd mewn cyfarfod cyhoeddus ar 4ydd Mehefin, gyda 150 o bobl yn bresennol nad yw defnyddwyr y parc yn dymuno gweld unrhyw ddatblygu pellach o leoedd gwyrdd.

Mae Caeau Llandaf: Cwlwm y Bobl yn bwriadu codi arian i adeiladu strwythyr un llawr, â thô byw sy’n gweddu i’w gynefin yn lle’r ystafelloedd newid gwael eu cyflwr sydd yno.  Byddai hyn yn fwy addas mewn parc rhestredig.

“Mae toriadau economaidd yn bygwth gallu cynghorau i gynnal lleoedd gwyrdd felly rydym wedi dod ynghyd fel defnyddwyr y parc i geisio achub y blaen ar unrhyw drosglwyddo adnoddau cyhoeddus i ddwylo preifat,” esbonia Mike Chubb.

Osgoi Masnacheiddio

“Rydym yn dymuno osgoi masnacheiddio a datblygu ein lleoedd gwyrdd gwerthfawr a’u gwarchod a’u gwella er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu mwynhau fel ydym ni’n wneud.  Mae Y Picnic Mawr yn gobeithio ysbrydoli mwy o bobl i ymuno â ni i amddiffyn Caeau Llandaf er budd a mwynhad pawb.

“ Roedd y parc yn rhodd gan Gomisiymwyr yr Eglwys i bobl Caerdydd ar gyfer chwaraeon a hamdden, nid ar gyfer datblygu a mantais unigol” ychwanega’r Cynghorydd Iona Gordon, sy’n ymddiriedolwr i Gaeau Llandaf: Cwlwm y Bobl.

Traean o dir wedi’i golli

Yn ystod y 40 mlynedd diwethaf rydym wedi colli mwy na thraean o’n tir parc canolog i ddatblygu cynyddol.  Mae llawer o hyn wedi digwydd yn ddiweddar iawn ac mae’n rhaid rhoi terfyn arno.  Rhaid gwarchod Caeau Llandaf ar gyfer iechyd a lles y bobl ac er budd cenedlaethau’r dyfodol.  Chaiff lleoedd gwyrdd ddim mynd yn ysbail ar ein gwylfa ni.”

Cefnogir Caeau Llandaf: Cwlwm y Bobl gan Cymdeithas Ddinesig Cerdydd, Merlogampau Criced Caerdydd (Cardiff Gymkhana Cricket), Clwb Rygbi Llandaf, Canolfan Wallich, Cyfeillion Parc Biwt, Cynghrair Parciau Biwt, Rhandiroedd Pontcanna, Clwb Bowlio Llandaf, Clwb Tenis Cymunedol Caeau Llandaf.

Am wybodaeth bellach, ebostiwch peoplespark@outlook.com

Mae’r llun yn dangos Mike Chubb trefnydd y Picnic Mawr gyda Charlotte Haines, 8 oed ac Emily Haines, 5 oed. 
Layout 1

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma