Panto Martyn Geraint yn dathlu 10 mlynedd eleni!

1 Rhagfyr 2013

Oes fyth fuodd Cymro wedi’i eni ar gyfer panto, yna Martyn Geraint yw hwnnw. 

Eleni bydd Martyn yn dathlu penblwydd ei bantomeim blynyddol yn 10 mlwydd oed. Mae Draw Dros y Don, sydd wedi’i ysgrifennu gan Martyn, yn ddehongliad i’r Gymraeg o stori boblogaidd Robinson Crusoe a fydd yn cychwyn teithio ar Dachwedd 13, gan ymweld â 14 lleoliad drwy’r wlad. Yn ymuno gyda Martyn ar y llwyfan eleni fydd yr actor Hywel Emrys, a tri wyneb newydd i’r theatr Gymreig –  Ffion Glyn, Siôn Emyr and Sioned Besent. Mae’r cynhyrchiad wedi’i gyfarwyddo gan Sara Lewis o Theatr na NÒg.

1609A

Martyn Geraint

Medd Martyn: “ Pan wnes i ddechre teithio’r pantomeim fel rhan o fy musnes newydd, fe wnes i golled ariannol. Roedd hi’n gyfnod anodd, gyda dim i syrthio nôl arno, ar ôl i fi adael fy swydd llawn amser fel cyflwynydd plant gyda S4C ar ôl 14 mlynedd. Diolch byth, fe wnaeth Geoff Cripps, sy’n ddysgwr ac sy’n Gyfarwyddwr Artistig Theatrau Rhondda Cynon Taf, ddod i weld y sioe, a’i fwynhau, ac fe wnaeth e’ fy annog i gario ‘mlaen i ddatblygu fy musnes mewn cydweithrediad â Theatrau RCT. Mae Geoff wedi bod yn gefn mawr i mi ers hynny.” 

Beth fydd yn arbennig am y sioe eleni i nodi’r 10 mlynedd?

Bydd y Panto yn ymweld â Chanolfan y Mileniwm ar ddydd Sul, Rhagfyr 15 a dydd Llun Rhagfyr 16. Gallwch archebu tocynnau, drwy ffonio’r Ganolfan ar 02920 636 464

Mae’r daith wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddyddau Cymru.

Am fanylion y daith yn llawn, ewch i www.martyngeraint.com.

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma