Pafiliwn Pier Penarth yn agor

3 Rhagfyr 2013

gan Gwenda Richards

Mae pafiliwn Pier Penarth wedi agor i’r cyhoedd yr wythnos hon ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £4.2m.  Heddiw fe ddaeth torf o bobl lleol i weld y datblygiad drostyn nhw eu hunain – ac fe gafon nhw syrpreis i weld jet Tornado yn hedfan heibio am hanner dydd.DSC_0262

Roedd yr ymddiriedolwyr wedi gofyn i’r llu awyr am ei help i ddathlu’r agoriad – gan fod ystafell arbennig yn y pafiliwn wedi’i henwi ar ôl sgwadron 617 – y Dambusters. Pam? Oherwydd fod Guy Gibson a sefydlodd y sgwadron enwog yn ystod yr Ail Ryfel Byd wedi priodi merch o Benarth, Eve Moore, yn yr eglwys lleol yn 1940. Fe lwyddodd y Dambusters i ddryllio dau argau yn nyffryn y Ruhr.

Bob Berry yn mwynhau clonc gyda'r cyn-filwyr yn ystafell 617

Cyn filwyr yn mwynhau clonc yn ystafell 617

Yn cael paned o de wrth wylio’r  jet yn mynd heibio oedd criw o gyn-filwyr. Roedd Bob Berry,89 oed, yn cofio Wing Cmdr Guy Gibson. “Roedd Guy yn ddyn ac yn beilot arbennig iawn,” meddai. Bu Bob yntai yn beilot yn y rhyfel ac o amgylch ei wddf oedd sgarff silc. “Roedd hwn yn cadw fi’n gynnes yn 1940,” meddai. Roedd angen hwn arno wrth sefydd ar balconi’r pafiliwn yn syllu ar y dorf islaw. Yn ogystal â nabod Guy Gibson fe fu’n ffrindiau gyda Group Captain Leonard Cheshire a ennillodd Croes Victoria hefyd am ei wrhydru am hedfan yn ystod y rhyfel.

Mi fuodd y pafiliwn wrth fynediad y pier Fictorianaidd yn ddilewyrch am flynyddoedd er ei fod yn adeilad hanesyddol Gradd Dau. Heddiw, fodd bynnag, roedd na graen ar y lle – a nifer fawr o nodweddion art deco i’w gweld. Derbynniodd y fenter grant gan y Loteri treftadaeth ac mi fydd yn ganolfan gymdeithasol a chelfyddydol  i’r dre.

Y llawr lliwgar

Y llawr lliwgar

 

Ffilmiau Cymraeg a Chymreig unwaith y mis

Ffilmiau Cymraeg a Chymreig unwaith y mis

Mae na sinema, caffi, neuadd arddangos ac mi fydd siop yn agor ar Ragfyr 6ed. Mae lle i 69 o bobl yn y sinema fydd yn dangos ffilmiau cyfredol a’r bwriad yw dangos ffilmiau Cymraeg a Chymreig unwaith y mis o hyn ymlaen. Y gyntaf fydd ‘Y Syrcas’ – rhan o arlwy Nadolig S4C a ddangosir am 3pm ar Ragfyr 14eg. Pris y tocynnau fydd £6.50 i oedolion a £4.50 i blant gyda thocyn teulu i hyd at 5 o bobl am ugain punt.

Mij, Kathrine a Dorothy

Mij, Kathrine a Dorothy

Un fu’n gefnogol i’r fenter ers y cychwyn cyntaf yw Mij Evans sy’n byw ym Marina Penarth.  Roedd hi, ei chwaer Dorothy  a’u ffrind Kathrine Vaughan wedi dod lawr i’r pafiliwn i dynnu lluniau gan eu bod nhw’n dysgu am ffotograffiaeth yn Ffotogaleri yn Chapter. “Fe ddaethon ni’n gynnar i gael brecwast yma – bacwn, pancos a maple syrup!” chwerthinodd Mij. Ond dim ond Kathrine lwyddodd i gael llun gwerth chwil o’r awyren diflannodd megis seren wib nol i Lossiemouth!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma