Pa bwrpas i Tattoos

31 Gorffennaf 2014

gan Huw Onllwyn

Un o’r pethau diddorol i mi wrth wylio Cwpan y Byd oedd gweld yr amrywiaeth o dattoos ar groen y chwaraewyr.

Er yr amrywiaeth, ‘roedd un peth yn gyson amdanynt oll, sef eu bod yn hynod o erchyll – ac yn gwneud i’r chwaraewyr oedd yn eu gwisgo edrych yn hyll iawn.

Rwy’n rhoi’r bai ar ein pêl-droedwyr am y pla o dattoos sy’n ein wynebu bod dydd. Yn cychwyn efo David Beckham a’i gyfoedion, mae’r broses o anharddu a difethaf cyrff a chroen ein bobl ifanc wedi lledu o Ferraris coch a chaeau hyfforddi drudfawr Manchester United i deithwyr Cardiff Bus a chwsmeriaid Peacocks.

Pam yn y byd wyf i am wybod fod gan unrhyw un blant o’r enw ‘Kayleigh’ a ‘Wayne’? A diolch yn enfawr am adael i mi wybod “The will to live will always outweigh the abilty to die”. Fabulous. Fe gadwaf yr wybodaeth ddwys yna yn y ffeil bach crwn o dan fy nesg, gyda gweddill y sbwriel.

Ac mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth, wrth gwrs. Pan oeddwn yn fachgen, yr unig bobl a oedd yn gwisgo tattoo oedd ein morwyr dewr, a oedd yn eu casglu wrth deithio i borthladdoedd pell y byd (neu ym mharlwr Doc Graham, yn Riverside). Ond, o leiaf ‘roedd digon o synnwyr gan bob morwr i guddio’r delweddau hyll o dan llewys ei grys. Erbyn heddiw, mae’r inc hurt yma’n dringo i fyny gyddfau pobl ifanc, ac yn dechrau crwydro ar hyd eu wynebau.

Sut yn y byd mae modd i unrhyw un fyw bywyd da, call a chynhyrchiol efo gwe pry cop ar hyd ei wddf – a chlwstwr o sêr ar ei dalcen? Pwy yn y byd sydd am wario gweddill ei fywyd yn dioddef pobl eraill yn syllu’n syn arno (a chwerthin tu ol i’w gefn) wrth iddo gerdded i lawr stryd fawr ei ddinas, tref neu bentref?

A beth am sicrhau swyddi da?

“Ah! Come in Mr Edwards! You’re here for the interview for the job as our new receptionist / customer services representative / checkout operator / child-minder / bus driver / nurse / MP / solicitor / brain surgeon? Mmmm, that’s interesting, we’ve not had one with ‘All cops are b*****ds’ / ‘Punk’ / ‘Eminem’ on his face before…”

Pan oeddwn yn 7 mlwydd oed, roeddwn yn hoff iawn o Tom & Jerry, Action Man, Dr Who, a Lost in Space. Pan yn 10 mlwydd oed ‘roeddwn yn gwrando ar T Rex. Pe byddwn wedi cydnabod hyn oll efo cyfres o dattoos, fe fyddwn yn edrych hyd yn oed yn fwy rhyfedd nag wyf i ar hyn o bryd, gyda cath yn erlid llygoden fach ar draws fy nhalcen, milwr yn saethu ei wn tra’n gorwedd ar draws fy mol, enw Marc Bolan ar hyd fy mraich (a ‘Hot Love’ ar y fraich arall) a Dalek ar fy mhen ol. Pe byddwn wedi cael tattoo yn 2 flwydd oed fe fyddai’r geiriau ‘Farley’s Rusks’ ar draws f’ysgwyddau.

Sut yn y byd, felly, mae modd i unrhyw berson benderfynu ei fod mor grediniol mai Beyonce, neu Sheryl Cole, neu ‘Love’ neu ‘Hate’ fydd y pethau mwyaf pwysig iddynt, am weddill eu bywydau, fod modd cyfiawnhau nodi hynny ar eu cyrff?

A beth am chwilio am gymar? Nid yw 60% o bobl yn hoffi tattoos. Felly, os wyt yn ddyn mewn disco, efo 10 o fenywod yno’n dawnsio, fe fydd 6 ohonynt ddim am wario llawer o amser ‘da ti gan eu bod o’r farn dy fod yn llai deniadol na rhywun sydd heb dattoo. Fydda i ddim yn dy ffansio di, chwaeth.

A’r peth trist yw, nid oes modd cael gwared o’r marciau hyll yma, hyd yn oed gan ddefnyddio triniaeth laser. Mae rhai o’r lliwiau’n diflannu’n well na rhai eraill, ond aros fel craith, am byth, y bydd lliwiau eraill, hyd yn oed ar ôl y gwaith laser drud.

Ac, wrth gwrs, nid yw’r corff yn aros mor denau, na’r cnawd mor dyner, wrth i chi fynd yn hyn. Mae popeth yn mynd i’r de, gan gynnwys y tattoos, fel inc ar llythyr wedi iddo wlychu.

I mi, felly, nid peth call yw cael tattoo. I mi, felly, mae’n dilyn nad yw pobl sy’n cael tattoos yn gall. I mi, felly, mae nhw ‘chydig yn thick.

 

Ond os ydych am ymuno a’r gwr bonheddig yn y llun uchod, mynnwch dattoo – a phob lwc i chi gyda’ch cyfweliad swydd nesaf!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Sian yn dweud:

Mae’n debyg mai un o’r ychydig bêl-droedwyr heb datŵ yng Nghwpan y Byd oedd Cristiano Ronaldo. Dim byd deniadol amdano heblaw ‘ny!