Owen Sheers yn siarad o’r galon yn y llyfrgell ganolog

20 Chwefror 2014

Bydd yr awdur a’r bardd Owen Sheers yn rhoi darlleniad arbennig o’i lyfr Calon yn y Llyfrgell Ganolog yr wythnos yma cyn gêm Cymru yn erbyn Ffrainc ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Bydd Sheers, awdur preswyl Undeb Rygbi Cymru ac un o awduron ifanc mwyaf blaenllaw Cymru, yn darllen o’i gyfrol Saesneg Calon – A Journey to the Heart of Welsh Rugby, cyn ateb cwestiynau a llofnodi copïau o’r llyfr.

Cyhoeddwyd yr argraffiad clawr papur o Calon, sy’n dathlu obsesiwn y Cymry â rygbi, fis diwethaf, ac fe’i ddiweddarwyd i gynnwys Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2013 a thaith y Llewod. Mae’r llyfr yn cofnodi hanes blwyddyn a dreuliwyd wrth galon rygbi Cymru a’r stori y tu ôl i’r llen yn ystod pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2012 wrth i Gymru ennill y drydedd Gamp Lawn mewn wyth mlynedd.

Cynhelir y darlleniad nos Wener 21 Chwefror o 6pm i 7pm cyn y gic gyntaf yn stadiwm y Mileniwm am 8pm.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau ac Adfywio Cymdogaethau a Chyfiawnder Cymdeithasol y Cynghorydd Lynda Thorne: “Rydym wrth ein bodd y bydd Owen Sheers yn darllen o’i gyfrol yn y Llyfrgell Ganolog nos Wener cyn gêm Cymru yn erbyn Ffrainc. Mae’r llyfr hwn yn boblogaidd iawn ymhlith cefnogwyr rygbi ac awduron, felly rwy’n annog pawb sydd â diddordeb mewn rygbi Cymru i fynd i’r Llyfrgell Ganolog i glywed Owen yn adrodd ei stori a chael y cyfle i holi cwestiynau.

“Bydd y ddinas dan ei sang nos Wener, fel gyda phob gêm ryngwladol, felly p’un a fyddwch yn y dref i wylio’r gêm yn y stadiwm neu ar y teledu’n rhywle, bydd galw i mewn i’r Llyfrgell Ganolog ar gyfer y darlleniad yn ffordd wych o ddechrau’r noson a chodi hwyl cyn y gic gyntaf.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma