One Man Two Guvnors yn codi’r tô

12 Chwefror 2015

Adolygiad o One Man, Two Guvnors yn y Theatr Newydd gan Hannah Pearce

Neithiwr oedd noson agoriadol sioe gomedi ‘One Man, Two Guvnors’ yn Theatr Newydd Caerdydd. Roedd y theatr dan ei sang gyda phobl wedi teithio i’r brifddinas i weld y sioe sydd wedi derbyn canmoliaeth o’r safon uchaf, ac mae’n hawdd dweud, roedd perfformiad neithiwr yn union fel y disgwylir iddo fod.

Mae’r sioe, cynhyrchiad y National Theatre sydd ar hyn o bryd yn teithio o amgylch Prydain, yn adrodd hanes Francis Henshall a’r bywyd dwbl mae ef yn ei arwain wrth iddo drio gweithio i ddau reolwr, gyda chanlyniadau digrif iawn! Mae plot y ddrama’n llifo’n hawdd o un olygfa i’r llall ac yn sicr o gael y gynulleidfa i rolio chwerthin.

Er bod y plot yn wych, rhaid canmol y perfformiadau eithriadol ymysg y cast i gyd. O’r eiliad y cychwynnodd y ddrama i’r eiliad y gorffennodd, perfformiadau o’r safon orau posib a gafwyd gan yr actorion i gyd. Roedd eu hamseru nhw’n wych ac roeddwn yn hoff iawn o’r adegau pan gafodd aelodau o’r gynulleidfa’r cyfle i fynd ar y llwyfan a chymryd rhan yn y ddrama.

Gavin Spokes fel Francis Henshall

Gavin Spokes fel Francis Henshall

Chwaraewyd rôl y prif gymeriad, Francis Henshall, gan Gavin Spokes sy’n gydnabyddedig o fewn byd ffilm a theledu. Roedd gallu’r actor i newid yn ôl ac ymlaen rhwng y sioe ei hun a siarad â’r gynulleidfa yn hynod wych a llwyddodd i barhau i ddod â’r jôcs a luniodd gyda’r gynulleidfa yn yr act gyntaf i mewn i’r ail act. Portreadodd y cymeriad yn union fel y disgwyl ac roeddem ni fel cynulleidfa yn ein dyblau.

Mae gan y ddrama gydbwysedd gwych o ran comedi. Ceir cydbwysedd rhwng y comedi slapstic a’r comedi ddychan ac roedd yn braf gweld cymysgedd o’r agweddau hyn. Credaf fod hyn yn creu perfformiad mwy cyflawn oherwydd er bod y jôcs mewn rhai mannau yn amlwg iawn, mae’r jôcs dychan yn atal y ddrama rhag mynd yn wirion.

Michael Dylan fel Alfie

Michael Dylan fel Alfie

Cymeriad arall a dynnodd fy sylw oedd Alfie a chwaraewyd gan Michael Dylan. Alfie yw’r cymeriad hynaf yn y ddrama a gweinydd ydyw. Rhaid canmol amseru perffaith Michael Dylan yn cyflwyno’r comedi slapstic ac roedd ei weld yn ymddangos ar y llwyfan yn arwydd clir bod yna lawer o chwerthin i ddod.

Digon teg dweud bod y cast cyfan wedi dal hanfodion eu cymeriadau mewn ffordd unigryw iawn. Elfen gref a diddorol i’r ddrama yw’r ystod eang o wahanol gymeriadau sydd ar y llwyfan ond y tebygrwydd rhyngddynt i gyd yw eu gallu deheuig i gyflwyno comedi o’r radd flaenaf.

Yn ogystal â’r ochr gomedi, cafwyd cerddoriaeth rhwng rhai o’r golygfeydd gan grŵp ‘The Craze’. Perfformiodd y grŵp sawl gwaith yn ystod y ddrama, gan gynnwys cyn i’r sioe ddechrau, tra bod pobl yn cyrraedd eu seddi, ac ar ddechrau’r ail act i nodi bod yr act ar fin dechrau.

Nid wyf wedi chwerthin cymaint â hynny ers tro ac roedd rhai o aelodau’r gynulleidfa dal yn chwerthin wedi i’r llen olaf ostwng. Yn sicr, un o’r dramâu comedi orau dwi wedi ei gweld mewn sbel yw hon ac mae’n rhy dda i’w cholli! Mae ‘One Man, Two Guvnors’ yn Theatr Newydd Caerdydd tan ddydd Sadwrn, Chwefror 14eg. Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma