Oes angen mwy o gosb ar Joe Marler am alw Samson Lee yn ‘Gypsy boy’?

22 Ebrill 2016

Gan Rhydian Jenkins

Ers buddugoliaeth Lloegr yn erbyn Cymru yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2016, nid y gêm yw’r drafodaeth fwyaf ond yn hytrach, sylwadau’r prop Joe Marler yn erbyn Samson Lee sydd wedi hawlio’r penawdau.

Ers y digwyddiad pan alwodd prop Lloegr Samson Lee yn ‘gypsy boy’, mae Marler wedi ymddiheuro i Samson Lee ac i’r cyhoedd trwy’r BBC: “What I said to Samson was out of order and wrong and I am sorry it was said. Whatever happens to me I will accept. I’m sorry to anyone who was offended”. Ychwanegodd y prop o glwb Harlequins nad yw e’n hiliol; “Saying it was ‘in the heat of the moment’ isn’t an excuse but one comment, one mistake, does not make me a racist.”

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi datgan ei siom gyda’r Chwe Gwlad am beidio cosbi Marler drwy ei wahardd rhag chwarae yn gêm Gamp Lawn Lloegr yn erbyn Ffrainc.

Mae nifer ohonom ni fel Cymry wedi’i sarhau gan sylwadau Marler tuag at dreftadaeth Samson Lee. Serch hyn, mae Lee wedi datgan yn gyhoeddus ei fod e’n falch o’i dreftadaeth ‘Teithiwr’ a dyw e ddim yn teimlo embaras o’i etifeddiaeth: “I’m very proud of who I am and what I have managed to achieve on behalf of Travellers,” meddai.

Yn sgil y digwyddiad mae bwrdd yr IRB (International Rugby Board) wedi gwahardd Marler rhag chwarae am 2 gêm ac mae’r chwaraewr wedi derbyn dirwy o £20,000. Yn naturiol, mae’r cyfryngau a gwefannau cymdeithasol wedi mynd ati i fynegi barn am y mater, gyda nifer o ddadleuon yn codi ynghylch a yw’r gosb yn ddigon neu’n rhy llym. Beth ydych chi’n ei feddwl?

Yn fy marn i, mae’r digwyddiad yn codi ymwybyddiaeth o’r ffaith nad yw treftadaeth yn rhywbeth y dylid ei defnyddio i sarhau na bygwth unigolyn o fewn amgylchedd proffesiynol neu yn gyffredinol. Heb amheuaeth, dyma agoriad llygaid i ni fel gwlad a chefnogwyr, ac mae rhaid sicrhau nad yw’r problemau yma’n dirywio gwir hwyl a diddordeb y gamp neu’r gêm, ac i beidio â gadael i unigolion deimlo’n gyfyngedig oherwydd eu treftadaeth.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma