O Afonwen i Bentyrch!

24 Hydref 2015

Am 8 o’r gloch ar Nos Sadwrn 28 Tachwedd fe fydd Bryn Fôn a’i Fand yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Neuadd Bentref Pentyrch.

Trefnir y digwyddiad hwn ar ran Stafell Fyw Caerdydd gan Ffrindiau’r Stafell Fyw.

Living RoomCanolfan yw’r Stafell Fyw sy’n cefnogi a rhoi cymorth i’r rhai sy’n deisyfu adferiad tymor hir o broblemau difrifol alcohol a/ neu broblemau eraill yn ymwneud â chyffuriau neu ymddygiadau niweidiol eraill.

Fel un o noddwyr Stafell Fyw Caerdydd  mae Bryn Fôn yn gefnogol iawn ac wedi perfformio eisoes mewn cyngerdd arbennig i ddathlu pen-blwydd cynta’r mudiad dair blynedd yn ôl.

Ar ran Stafell Fyw Caerdydd dywedodd Wynford Ellis Owen ei fod yn hynod falch o gefnogaeth perfformiwr mor adnabyddus â Bryn Fôn.

“Mae gwybod fod Bryn yn dod i berfformio i Bentyrch yn newyddion gwych ac rwy’n hyderus y chaiff groeso arbennig gan ddilynwyr pell ac agos,” meddai.

“Felly dewch yn llu i gyd-deithio gyda Bryn a’i Fand lawr Strydoedd Aberstalwm, i flasu cawl cartra ac i gefnogi achos teilwng iawn yn y ‘Noson Ora ‘Rioed’ – i gyd am £15!”

Mynnwch eich tocynnau trwy Cysylltu â Stafell Fyw Caerdydd ar 029  20493895 neu trwy e bost at  livingroom-cardiff@cais.org.uk.

Tocynnau ar werth hefyd yn eich siop Gymraeg leol.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma