Noson gyntaf teledu lleol yng Nghaerdydd

16 Hydref 2014

gan Sara Moseley 

Wedi hir baratoi mae sianel deledu lleol gyntaf Cymru, Made in Cardiff, ar yr awyr. Bob nos ar sianel Freeview 23 caiff drigolion y brif ddinas weld cymysgedd o newyddion ac eitemau cylchgronnol.

Daniel Glyn a Mariclare Carey-Jones oedd yn cyflwyno neithiwr. Cafwyd cymysgedd eang o eitemau gan gynnwys miwsig, cyfweliadau ac eitem gynhwysfawr ar wobr Iris.

Yn Saesneg yn unig mae’r cynnwys ar hyn o bryd ond dywedodd rheolwr yr orsaf, Bryn Roberts, wrthon ni;

“ Rydym ni yma yn Made in Cardiff yn hybu’r defnydd o’r Gymraeg trwy roi cynnwys trwy gyfrwng y Gymraeg ar ein gwefan a thrwy ein cyfryngau cymdeithasol.” Esboniodd Bryn fod cyfweliadau Cymraeg yn cael eu gwneud ochr yn ochr a rhai Saesneg pan fod hynny yn bosib. Ar Facebook mae nhw ar hyn o bryd ond fe fyddant yn ymddangos ar y wefan hefyd maes o law.

Amser a ddengys os fydd y sianel newydd yn denu pobl Caerdydd i’w gwylio. Ond dylid llongyfarch Bryn a’r tîm o ddeuddeg am ddyfalbarhau at y lawnsiad.

Gadewch i Pobl Caerdydd wybod beth ydych chi yn ei feddwl.

Yn ogystal a Freeview 23 fe fydd ar gael ar Virgin 159 a Sky 134 erbyn ganol Tachwedd.Bydd teledu lleol Abertawe a Bay TV Clwyd yn lawnsio yn 2015

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma