Noson gymdeithasol Gymraeg yn y Rhath 19 Medi

16 Medi 2013

gan Iwan Evans

Hoffech chi gwrdd â’ch cymdogion sy’n siarad Cymraeg yn y Rhath?

Dewch i dymor newydd Trydafod y Rhath.

Dyddiad cyntaf yr hydref hwn:

Nos Iau 19 Medi, 8.30yh ymlaen

Mae criw ohonom yn cwrdd unwaith y mis ar lawr cyntaf y Pear Tree i sgwrsio a chymdeithasu mewn awygylch anffurfiol.

Dyn ni’n edrych ymlaen at weld ffrindiau hen a newydd y mis hwn.

Hoffwn ni drefnu rhywbeth arbennig hefyd cyn diwedd y flwyddyn – efallai o gwmpas y Nadolig?

Oes syniadau gennych chi? Dewch i’r cyfarfod cyntaf i rannu eich syniadau!

Gobeithio y gwelwn ni chi yno. A chofiwch roi gwybod i’ch ffrindiau.

Y Pear Tree, Wellfield Road, Y Rhath CF24 3PE

Trydarfod y Rhath: @trydarfod

Y Rhath ar-lein: @y_rhath

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma