Noson Dathlu’r Dinesydd @ 40 – Clwb y Diwc, Tachwedd 1af

4 Tachwedd 2013

gan Glenys Llewelyn. Lluniau – Irfon Bennett

Mi gafwyd noson gwerth chweil o adloniant o dan arweiniad dwylo medrus Beti George yn y Duke of Clarence ar 1 Tachwedd. Syniad gwych oedd cael cyflwynydd proffesiynol fel hyn i lywio’r achlysur mor slic.

DINESYDD 40 TACHWEDD 2013 027

Trefnydd y noson: Aled Wyn

Yn gefndir i gyfraniadau’r holl artistiaid, roedd tafluniau o gloriau cyn-rifynnau o’r Dinesydd, a Beti’n sôn am rai o’r stôrïau mwyaf cofiadwy a fu’n gefndir i’r papur dros y 40 mlynedd.

Mae’n debyg mai’r “sgandal” fwyaf yn ei hanes oedd y ffwdan a gododd yn sgil cyhoeddi’r “Dyddiadur Dyn Dŵad”. Fe ysgrifennodd Gweinidog Capel Ebeneser ar y pryd at y Golygydd ynghylch y siom bod hanesion llanc ifanc yn diota a gamblo yn y ddinas yn cael ymddangos yn y papur bro, ac y dylai’r cyfraniadau hyn gael eu gwahardd.

Drwy gyflwyniad gwych Dafydd Emyr, fel gog a symudodd i’r ddinas, cafwyd cipolwg crafog ar fywyd y llanc ifanc hwnnw, a’r hyn a gododd wrychyn y Dinesydd  ar y pryd. Daeth â sawl gwên i’n hwynebau.

DINESYDD 40 TACHWEDD 2013 037

Catsgam

Rhywun arall a symudodd o Gaernarfon i Gaerdydd yw’r Prifardd Rhys Iorwerth ac, fel y dywedodd Beti, roedd gan y brifddinas reswm i ddathlu pan enillodd Rhys y Gadair yn Wrecsam yn 2011. Roedd y cerddi dwys a doniol a gyflwynodd ar yr achlysur hwn yn ein hatgoffa, fel y dywedodd ei hun, o ddeuoliaeth y ddinas a’r bywyd a gaiff ei adlewyrchu rhwng cloriau’r Dinesydd.

Adlewyrchiad o’r bywyd hwnnw a holl ddigwyddiadau amrywiol Caerdydd oedd y cwis cyflym, hwyliog yng nghofal Aled Wyn, a drefnodd y noson, a llongyfarchiadau i dîm y “Gwydrau Gweigion” ar ddod i’r brig.

DINESYDD 40 TACHWEDD 2013 015

Heather Jones

Gigs cerddoriaeth yw arlwy arferol Clwb y Diwc ac roedd yr elfen honno yn bwysig yn y digwyddiad hwn. Cafwyd set fer, ond arbennig iawn, gan Catsgam a aeth â ni yn ôl i’r “Riverside Cafe” a “Cowbridge Road”.

Os mai Beti George oedd Brenhines y noson, roedd Heather Jones yn Seren, gyda’i hanesion difyr am ei hieuenctid, ei phrofiadau a’i hangerdd dros berfformio yn Gymraeg. Llwyddodd Heather i ddistewi pob un o’r 120 yn y gynulleidfa gyda’i datganiad hudolus o “Cwsg Osian”.

DINESYDD 40 TACHWEDD 2013 060

Côrdydd

I gloi’r cyfan, ymunodd aelodau o Côrdydd mewn diweddglo hyfryd ac ymateb pawb ar y ffordd allan oedd eu bod wedi mwynhau’n arw.

Mae’n werth cadw llygad ar ddigwyddiadau Clwb y Diwc – wyddoch chi byth beth allai ddigwydd, ac mae croeso i bawb.Dathlu’r Dines

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Bryan yn dweud:

Adroddiad hyfryd ar noson fendigedig. Diolch i Glwb y Diwc am drefnu’r cyfan.