Noson Bragdy’r Beirdd yn dychwelyd 10fed Ebrill

4 Ebrill 2014

gan Osian Jones

Wedi cyfnod segur ar lawr y Bragdy, mae’r peiriannau wedi dechrau troi unwaith eto, ac mi fydd gennym ni gyfle i chi flasu barddoniaeth fyw ar ei gorau ar nos Iau 10 Ebrill 2014.

Lleoliad newydd!

Mae gennym leoliad newydd hefyd! Yn sgil cau Rockin’ Chair buom yn gwneud y gwaith llafurus o fynd o dy potes i dy potes yng Nghaerdydd i chwilio am y lleoliad perffaith. Mi rydan ni yn falch iawn o gyhoeddi mai yn Nhreganna fydd Bragdy’r Beirdd, a hynny yn y Canton Sports Bar (neu Potters, dan enw arall). Mae’n lleoliad yng nghanol Treganna, ac yn dipyn i ddirgelwch i lawer mae’n siwr. Bydd yn siwtio Bragdy’r Beirdd i’r dim!

Gwesteion

“Pwy gawn ni?”, holwyd. “Big hitter” atebwyd.

A chyda hynny rydan ni wedi tynnu un o enwau mwyaf adnabyddus Cymru i fod yn westai i ni ym mis Ebrill. Neb llai na Geraint Løvgreen!

Bydd Geraint yn rhannu rhai o’i gerddi a’i ganeuon hefo ni. Mae’n argoeli’n hwyl eisoes.

Rydym ni hefyd wedi llwyddo i ddenu cyn Fardd Plant Cymru, Beirniad Llyfr y Flwyddyn a dyfeisiwr geek-chic-Guto’r-Glyn, y cwifftastig Eurig Salisbury!

Beirdd y Bragdy

Yn ogystal â hyn oll bydd Beirdd y Bragdy yn dychwelyd gyda cherddi newydd sbon danlli, ac fel arfer bydd DJ i gadw cyfeiliant i’r noson. Y tro hwn Ceren Roberts fydd yn cadw’r bîts rhwng y beirdd!

Dyna ddyddiad i’ch dyddiadur felly – 10 Ebrill 2014!

Ceir rhagor o wybodaeth, gan gynnwys recordiad arbennig gan Eurig Salisbury at yr achlysur, yn www.bragdyrbeirdd.com

Dilynwch Bragdy’r Beirdd ar Twitter: @BragdyrBeirdd

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma