Neirin yn bencampwr tenis

20 Hydref 2015

Mae gan Gymru bencampwr tenis newydd. Yn ddiweddar fe ennillodd Neirin Gilani o Benarth gystadleuaeth cenedlaethol tenis yng  Ngogledd Cymru i ddod yn bencampwr dan 8 oed Cymru.

Mae Neirin, sy’n ddisgybl yn ysgol Pen y Garth yn aelod o glwb tenis Penarth Windsor. Dros yr hâf fe aeth y teulu i fyny i Wrecsam i gystadlu yn y twrnament lle bu tua 30 o chwaraewyr o rannau eraill o Gymru yn cystadlu yn yr adran dan 8.

Meddai ei fam, Bethan: “ Rhaid i mi ddweud ei fod wedi chwarae yn dda iawn, yn gystadleuol ac o safon.”

Roedd yn rhaid iddo chwarae 4 gêm rhagbrofol yna aeth drwodd i’r rowndiau terfynol, saith gêm i gyd.

IMG_1320

Neirin a’i deulu yng Nghlwb y Windsor

Arhosodd y teulu am noswaith arall oherwydd i Neirin rhoi tro ar gystadlu yn yr adran dan 9 oed, ac er ei fod yn ifanc iawn i chwarae ar y safon yma, daeth yn drydydd.

“Roedd hwn yn fwy o gamp yn fy llygaid i ,” medd Bethan. “ Dwi’n credu fod y ‘pressure off’ gan ei fod wedi ennill y diwrnod cynt, oherwydd wnaeth chwarae yn bert iawn – enillodd 6 gem o’r bron i gyrraedd y gêm gyn derfynol– heb ollwng un set ar y ffordd. Ond rhaid i’r glory days ddod i ben rhywbryd. Fe ddaeth yn erbyn chwaraewr anhygoel o Ogledd Cymru  yn y semi-final a cholli.” Rhaid chwarae un gem arall wedyn yn y rownd ail gyfle  a lwyddodd i ennill y gem mewn dau set i gael y 3ydd lle.

Ymroddiad

Rob Wedlake, yw prif hyfforddwr clwb tenis y Windsor. “Mae cynnydd Neirin wedi bod yn arbennig o dda o ystyried taw dim ond dwy flynedd mae wedi bod yn chwarae. Mae ganddo ddawn ac mae’n ymroddgar dros ben. Llongyfarchiadau mawr iddo,” meddai.

Meddai ei fam balch; “Profiad anhygoel i fachgen ifanc – ac yn ad-daliad ar yr holl oriau caled o ymarfer mae e wedi gwneud dros y flwyddyn diwethaf. Ry ni’n mynd ati yn ymarfer bob wythnos – gyda hyd yn oed cwpl o sessiynau cyn ysgol, sydd yn hyfryd fel rhiant i gael fod allan o’r ty erbyn 6.30 y bore – ond does byth cwyn yn dod o Neirin – mae e jest yn dwli chwarae!!!!.”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma