Myfi, fi fy hun, fi!

25 Medi 2015

Gan Meleri Bowen

Codi, bwydo/gwisgo’r troops, school run, gwaith, dim amser am awr ginio cyfan, rhedeg o gwmpas fel ffŵl, paratoi ar gyfer y diwrnod nesa’, gwely, ailadrodd! Swnio’n gyfarwydd i rai? Y cwestiwn sydd gen i i ofyn ydy pryd ydych chi’n caniatáu amser i chi’ch hun?

I’r rhai ohonoch chi sy’n fy adnabod, rydych chi’n ymwybodol ‘y mod i’n hoffi rhoi cynnig ar bethau gwahanol fel synfyfyrio a chantio. Dwi hyd yn oed ‘di cael yr enw ‘blonde chanter’ gan rai o fy ffrindiau! Ac na, dydw i ddim yn un o’r bobl ‘ma sy’n dawnsio’n droednoeth yn y goedwig… er mae e wedi croesi’n feddwl i gwpl o weithiau o’r blaen!

Ta beth, oeddech chi’n gwybod bod ychwanegu cyn lleied â 3 munud o synfyfyrio i’ch bywydau yn effeithiol i lonyddu’ch meddwl ac yn medru’ch helpu i ffocysu? Ac os ydych chi o dan bwysau ac yn dueddol o ofidio, gydag amser mae’n bosib rheoli’r straen yma.

Felly beth am ychwanegu ychydig o dawelwch i’ch bywydau hectig.

*Caewch eich llygaid am 3 munud ac anadlu’n ddwfn, mewn trwy’r trwyn a mas trwy’r geg. Ffocyswch ar yr anadlu. Mae’n naturiol i’r meddwl crwydro ond os ydy hyn yn digwydd peidiwch roi’r gorau iddi. Parhewch i ganolbwyntio ar yr anadlu. (Cerwch i’r ty bach i wneud hyn yn ystod y dydd – mae’n gweithio!!)

*Lawr lwythwch app o’r enw Headspace sy’n cynnwys gweithgareddau synfyfyrio 10 munud.

Mae angen time out ar bawb i stopio’r meddwl i feddwl! Ac os oes rhywun yn ffansio dêt yn y goedwig, dwi up for it!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma