Mwynhewch Nadolig Blasus

13 Rhagfyr 2015

Loving Welsh Food pice 2

Sian B Roberts yw perchennog cwmni Loving Welsh Food, sy’n arwain teithiau a gweithgareddau sy’n defnyddio a dathlu cynnyrch lleol.

Wrth i ni nesáu at y Nadolig dyma Sian yn rhannu rhai o’i hoff rysaits gyda Pobl Caerdydd – a chyfle i ennill dau docyn anrheg ar un o’r teithiau.

Rwy’n neud y saws/dip lemwn & iogwrt i weini gyda glasied o win neu aperitifs – cyn eistedd  lawr i fwyta. Mae’r bisgedi ceirch yn handi hefyd, i weini gyda pate, caws ayyb.

Mae’r bisgedi hefyd yn anrheg neis gyda chaws, a siytnis.

Dwi’n cadw potel o’r vinaigrette ar gyfer salad syml.

Ar ôl prydau cyfoethog Nadolig, dwi’n hoffi paratoi cinio neu swper o gawl, bara ffres, cigoedd oer neu gaws gyda salad gwyrdd.

Rwy’n defnyddio pob math o letys, tomato, afocado, ciwcymbr, pupur ayyb ar gyfer y salad.   Os oes yna datws ar ôl hefyd, dwi’n ffrio rheina ac yn eu hychwanegu.

Mae’r rysáit Ffrangeg –  Chef’s Salade – yn neis hefyd, sef letys, tomato, ciwcymbr, a darnau o ham/cig moch, a chaws. Cymysgwch y cyfan gyda’r vinaigrette. Mae caws glas fel Môn Las, Perl Las neu Boksburg yn lyfli yn y salad yma.

Saws/dip Lemwn a Iogwrt

 • 1 llwy fwrdd o mayonnaise
 • 1 llwy fwrdd o iogwrt plaen
 • Sudd 1/4 lemwn
 • 1 llwy de o Vinaigrette (wele isod)
 • Sibwns, persli neu bara lawr (1 llwy de)

Cymysgwch y mayonnaise a’r iogwrt mewn bowlen. Ychwanegwch y sudd lemon, vinaigrette a’r perlysiau neu bara lawr.  Cymysgwch eto – a rhowch i oeri yn yr oergell.

Gweinwch gyda chreision neu lysiau wedi eu sleisio e.e. moron, pupur, seleri Mae’r saws hefyd yn mynd yn dda gyda physgod

Vinaigrette

 • 1 llwy de o halen
 • 1 llwy de o bupur du
 • 1 llwy de o fwstard
 • 2 llwy fwrdd o finegr seidr
 • 6 llwy fwrdd o olew olewydd

Rhowch y cynhwysion i gyd mewn cynhwysydd (ee. potyn jam). Caewch y cynhwysydd a siglwch yn ofalus nes bod y cynhwysion wedi cymysgu’n dda.

Bisgedi Ceirch

 • 225g o flawd ceirch man
 • 50g o flawd plaen
 • 30g o siwgr man euraidd
 • 3 llwy fwrdd o laeth
 • 75g o fenyn
 • ½ llwy de of bowdr codi
 • ¼ llwy de o hufen tartar
 • ½ llwy de o halen (os yn defnyddio menyn di halen)

Rhowch y blawd ceirch mewn bowlen. Ychwanegwch y blawd, y siwgr man, y powder codi, yr hufen tartar a’r halen ( os oes eisiau).

Cymysgwch gyda’i gilydd ac ychwanegwch y menyn.

Rhwbiwch y menyn i mewn i’r cyfan nes bod y cymysgedd yn edrych fel briwsion bara.

Ychwanegwch y llaeth a chymysgu a llwy i ddechrau, yna gyda’ch dwylo i ffurfio toes.

Rholiwch y cymysgedd yn wastad. Torrwch yn gylchoedd a gosod y bisgedi ar hambwrdd pobi wedi’i iro.

Coginiwch y bisgedi am 10 – 15 munud (dibynnu ar eu maint) mewn ffwrn sydd wedi ei thwymo o flaen llaw I 190 c/375 f/nwy marc 5.

 

Pate Mecryll

 • 1 llwy bwdin o saws rhuddygl (horseradish)
 • 300g o fecryll wedi ei fygu
 • 1 llwy bwdin o bersli wedi ei dorri’n fan
 • 2 lemwn   – y croen a’r sudd
 • Ychydig o olew olewydd – dechreuwch gyda 1 llwy bwdin
 • Halen a pupur du

Rhowch y cynhwysion i gyd mewn cymysgydd bwyd i’w cymysgu.

Gweinwch gyda bara, neu ar y bisgedi ceirch.

Am gyfle i ennill dau docyn ar daith Blas y Brifddinas, cliciwch yma.

Os ydych chi’n chwilio am anrheg Nadolig arbennig, mae talebau – gift vouchers – ar werth yma i ymuno â Sian ar un o’i theithiau bwyd blasus.

I ddysgu mwy am Sian a’i chwmni, ac i gysylltu hefo hi, ewch i’r wefan http://lovingwelshfood.uk/#cymraeg.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma