Brinkoff Mögenburg

Mowredd Mawr Mama Mia!

14 Hydref 2016

Gan Gwenda Richards

Ma na rwbeth ambiti miwsig ABBA sydd yn goroesi pob cyfnod cerddorol a prin yw’r  bobl sydd ddim yn gallu canu o leiaf pump o ganeuon y grŵp o Sweden waeth beth yw eu hoed.

‘Greatest Hits ABBA’ oedd yr anrheg gynta ges i o’r gŵr pan o’n i’n ifanc a diniwed. O’n i’n meddwl bo fi’n gwbod pob un o’u caneuon ond na! Och a gwae! Roedd un gân yng nghynhyrchiad Mama Mia! yng nhanolfan y Mileniwm nos Fercher yn gwbwl estron i fi sef ‘Our Last Summer’. Es i’n syth at You Tube i glywed e eto! (Mae’n dod o’r seithfed LP, Super Trouper. A  spotlight mawr yw’r Super Trouper gyda llaw).

Ond roedd pob un arall  o’r 21 gân yn gwbwl gyfarwydd i fi a’r gynulleidfa ac anodd iawn oedd ffrwyno’r ysfa i floeddio- ie dyma be ma ffans ABBA yn neud-  ac ymuno gyda’r actorion wrth iddyn nhw fynd drwy repertoire eang Benny Andersson a Björn Ulvaeus yn y sioe gerdd.

Mae’r sioe’n dechrau ar un o ynysoedd Groeg lle mae Sophia (Lucy May Barker) yn trefnu’i phriodas ymhen tri mis i Sky (Phillip Ryan). Mae’n postio tri llythyr. At bwy? Gewn ni ddim gwybod tan fisoedd yn ddiweddarach ar drothwyr’r digwyddiad mawr. Ond wrth gwrs, pwy sy rili ddim yn gwbod erbyn hyn? Nag yw pawb wedi gweld y ffilm ‘da Meryl Streep?

Mae mam Sophie, Donna Sheridan, yn rhedeg taferna/gwesty bach ar yr ynys ac mae hi’n cyfadde i’w ffrindiau, sy di cyrraedd ar gyfer y briodas hefyd,  ei bod hi wedi cysgu gyda tri dyn o fewn dim amser un mlynedd ar hugain yn ôl. A beth yw oedran Sophie? Iep, chi’n reit.

Heblaw am yr olygfa pan mae Sophie yn croesawu’i morwynion priodas, sy’n gor actio, mae popeth yn symud yn hwylus ac mae’r caneuon enwog fel Gimme! Gimme! Gimme! a Chiquitita yn cael eu gwau yn gelfydd  drwy’r ddrama  diolch i Llyfr Catherine Johnson a’r cyfarwyddwr Phillia Lloyd.

Wedi i’r ‘tadau’ gyrraedd mae pethau’n cyflymu ac yn bywiogi. Mae na berfformiadau cadarn gan Tim Walton, Christopher Hollis a Richard Standing fel Harry, Bill a Sam. Wrth gwrs  tase profion DNA ar gael ar yr ynys bellennig Roegaidd yma, bydde fe’n game over ond mewn sioe gerdd dyw gwyddoniaeth dim yn cael ei ystyried, felly mae pawb yn trio dyfalu pwy yw’r tad go iawn a phob un o’r dynion yn meddwl taw nhw oedd pia’r sberm llwyddiannus.

emma-clifford-tanya-sara-poyzer-donna-sheridan-jacqueline-braun-rosie-photo-brinkhoff-mogenburg

Y Super Trouper yn goleuo Tanya, Donna a Rosie

Roedd Donna (Sara Poyzer) a’i ffrindiau- Rosie (Jaqueline Braun) a Tanya (Emma Clifford) arfer perthyn i grŵp nol yn y saithdegau – cue spangly glam rock- ac mae nhw’n llawn bywyd. Mae’r fflyrtio rhwng Tanya a’r bechgyn ifanc gan gynnwys Pepper (Lois Stockil) yn ddoniol diolch i goreographi Anthony Van Laast.

mamma-mia-photo-brinkhoff-mogenburg

Er mawr yw’n edmygedd o  Meryl Streep, dwi’n credu bod llais Sara Poyzer yn well.

Un o’m hoff ganeuon yw  ‘Slipping through my Fingers’ ac roedd yr olygfa lle roedd Donna yn gwisgo’i merch ar gyfer y briodas tra’n canu’r gân hon wedi dod a deigryn bach i gornel y llygad.

A son am leisiau, doedd Phillip Ryan ddim yn cyrraedd ambell i nodyn yn gywir ond hey, pwy sy’n poeni os oes ganddo chi ‘pecs’ fel sy gan yr actor ifanc hwn!

Mae’r stori’n gorffen yn hapus, wrth gwrs, ac fe gafodd pawb y cyfle yn yr encore i floeddio a dawnsio i’r hen ffefrynau o dan y Super Trouper.

Mae Mama Mia! ymlaen yn y Ganolfan  tan Dachwedd 13.  Am fwy a fanylion ac i brynu tocynnau ewch i’r wefan.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma