MÔR o hetiau yng nghinio Meynywod yng Nghymru

8 Ebrill 2014

gan Lois Eckley  

Daeth dros 470 o fenywod ynghyd i ginio blynyddol Menywod yng Nghymru eleni sydd yn 22 mlwydd oed.

Llynedd llwyddodd dros 400 o fenywod godi dros £30,000 o bunnoedd a’r gyfer elusen Achub Y Plant mewn un eisteddiad. Gobaith pwyllgor Menywod yng Nghymru eleni yw codi llawer iawn mwy o arian ar gyfer rhaglen grant argyfwng Achub Y Plant yng Nghymru ‘Bwyta, Cysgu, Dysgu, Chwarae!’

Cynhaliwyd y cinio yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd ac mae’n gyfle i ddathlu llwyddiannau merched mewn sawl maes, meddygaeth, gwyddoniaeth yn ogystal â’r celfyddydau a llawer mwy.

Mae Wendy Bailey, Cadeiryddes Menywod yng Nghymru yn aelod o’r pwyllgor ers blynyddoedd;

“Mae’r cinio bellach yn 22 mlwydd oed, a phob blwyddyn rydym ni mor ddiolchgar i unigolion ac i sefydliadau am eu haelioni. Rydym ni’n derbyn cymaint o gefnogaeth a nawdd ar gyfer ein raffl ac arwerthiannau. Mae’n golygu cymaint i ni fel pwyllgor i fedru trefnu digwyddiad mor arbennig a chodi arian ar gyfer Achub Y Plant. Llynedd mi godwyd £30,000 o bunnoedd ac eleni rydyn ni’n gobeithio gallu codi llawer iawn mwy.”

Mae’r pwyllgor yn parhau i gyfri cyfanswm yr arian a godwyd yn y cinio ddydd Gwener diwethaf, roedd sawl anrheg moethus yn yr arwerthiant o wyliau yn y Bahamas i boteli champagne ac esgidiau gan gynllunwyr ffasiwn enwog.

Roedd  yno hetiau amrywiol gyda’r cynllunydd enwog Alison Tod yn dewis ei ffefrynnau yn y dorf ac yn cynnal ei sioe hetiau ei hunan gyda disgyblion o Ysgol Howells Caerdydd yn arddangos ei chasgliad rhwng y prydau bwyd.

Er mwyn cynnal themau’r diwrnod ‘Diwrnod y Menywod yn y Rasus’ fe wahoddwyd y jockey enwog Bob Champion MBE i rannu hanes ei fywyd â’i waith gyda’r gynulleidfa.

Daeth y digwyddiad i ben gyda pherfformiad bywiog a swynol gan Only Four Men Aloud.

Mae Jenny Ogwen yn mynychu’r cinio pob blwyddyn ac wedi bod yn rhan o’r digwyddiad ers dros 14eg o  flyneddoedd. Roedd hi yno eto eleni ac yn rhannu bwrdd gyda’i merch Sara Ogwen Williams;

“Ar ôl bod yn rhan o bwyllgor Cinio Menywod yng Nghymru am 14eg o flynydde oni wrth fy modd yn gweld bod y cinio yn parhau i fynd o nerth i nerth i godi arian i helpu miloedd o blant sy’n byw o dan y llinell dlodi yma yng Nghymru.”

Eleni fe fydd yr arian a godwyd gan y cinio yn cael ei roi tuag at raglen ‘Bwyta, Cysgu, Dysgu Chwarae’ sydd yn grant argyfwng i gefnogi  plant yng Nghymru sydd yn byw mewn tlodi difrifol. Mae Achub Y Plant yn cynnig adnoddau angenrheidiol i gartrefi a theuluoedd sy’n wynebu caledi drwy gynnig gwlâu, popty a llyfrau addysgiadol a theganau.

Fe lwyddodd Achub y Plant i gyrraedd dros 2,640 o blant yng Nghymru yn 2013. Gyda chymorth Menywod yng Nghymru mae’r elusen yn gobeithio cyrraedd llawer iawn mwy eleni.

Am fwy o wybodaeth am Menywod yng Nghymru www.womeninwales.org.uk

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma