Mixalydia yn ennill GIG FAWR 2015

17 Gorffennaf 2015

Datganiad Cyngor Caerdydd

Ar ôl denu mwy nag erioed o gystadleuwyr a oedd o safon uwch nag erioed, ac ar ôl tair noson o gerddoriaeth fyw ragorol, pleidleisiodd y beirniaid dros Mixalydia fel enillwyr Gig Fawr 2015, sy’n gystadleuaeth gerddoriaeth ar gyfer de Cymru.

Gwnaeth gweithwyr proffesiynol y diwydiant eu penderfyniad ar sail melodïau a chanu ardderchog y band.
Dywedodd Dan Nichols, trefnydd Gig Fawr Cyngor Dinas Caerdydd: “Mixalydia oedd band gorau’r noson. Roedd eu perfformiad yn hyderus dros ben. Roedd hi’n agos iawn rhwng y tri act gorau, gyda Grace Hartrey ac Ofelia hefyd yn perfformio’n arbennig o dda.
“Mae’n wych gweld cymaint o dalent Gymreig yn dod i’r amlwg, ac mae cystadlaethau fel y Gig Fawr wedi’u dylunio i’w cefnogi. Mae Mixalydia yn siŵr o gyflawni pethau mawr!”

Ymhlith y beirniaid fydd Dave Owens, beirniad cerddoriaeth gyda Media Wales, cyn-gynhyrchydd REM, Charlie Francis; DJ Nation Radio a chwaraewr gitâr bas Kids in Glass Houses, Andrew ‘Shay’ Sheehy, a Rheolwr Datblygu Digwyddiadau Cyngor Caerdydd, Heather Brown.

Mae’r Gig Fawr yn ei phumed blwyddyn, ac yn 2015 cynhaliwyd y digwyddiad yng Nghlwb Ifor Bach am y tro cyntaf. Cystadlodd dros 100 o gerddorion – enwyd 12 ohonynt ar y rhestr fer ar gyfer y ddwy rownd gynderfynol cyn i’r enillwyr Mixalydia a phum act arall; Grace Hartrey, Third Party, Siobhan McCrudden, Ofelia ac Olivia & The Saint fynd benben â’i gilydd yn y ffeinal neithiwr.

Bydd Mixalydia yn ennill pecyn o wobrau a fydd yn eu helpu i ddatblygu eu gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth gan gynnwys amser recordio ac ymarfer yn Stiwdios Music Box, cyfle i weithio gyda chynhyrchydd REM, Charlie Francis, amser ar yr awyr ar Nation Radio, cyfweliad a chyhoeddusrwydd gyda Media Wales, a gig gefnogi yng Nghlwb Ifor Bach.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Llongyfarchiadau i Mixalydia am ennill pumed cystadleuaeth y Gig Fawr.
“Bu’r gystadleuaeth eleni yn llwyddiant ysgubol. Mae’n parhau i fod yn ddigwyddiad pwysig yn rhaglen haf Gŵyl Caerdydd, gan roi’r cyfle i gerddorion o Gaerdydd a Chymru ddangos eu doniau yng nghanol y brifddinas.
“Gyda dros 100 o gystadleuwyr a 12 o artistiaid rhagorol yn y rownd gynderfynol, roedd yna gystadleuaeth chwyrn, gan brofi bod y gig yn ddigwyddiad uchel ei fri yn sîn gerddoriaeth de Cymru.
“Edrychaf ymlaen at weld Mixalydia yn cyrraedd eu potensial a dymunaf y gorau iddynt yn dilyn eu llwyddiant gwych.”

Dywedodd Mixalydia: “Rydyn ni ar ben ein digon. Diolch i bawb a ddaeth i’n gweld ni. Roedd yn noson a hanner – roedd pob band/artist yn rhagorol, a chawsom amser gwych yn chwarae.

“Diolch i bawb a oedd yn rhan o’r digwyddiad. Rydych chi’n hyfryd, ac mae eich holl waith caled wedi rhoi’r cyfle i ni wneud rhywbeth cŵl iawn. Dim ond y dechrau yw hyn.”

Mae’r gystadleuaeth eisoes wedi helpu i lansio nifer o actau poblogaidd yn ne Cymru gan gynnwys Albatross Archive yn 2014, Maddie Jones yn 2013, a Rusty Shackle yn 2012, yn ogystal ag Ellie Makes Music a Palomino Party.

Mae Albatross Archive newydd ryddhau EP, a recordiwyd yn rhannol â chyllid y Gig Fawr, sydd wedi cael ei ganmol i’r cymylau. Mae Maddie Jones hefyd wedi rhyddhau LP o’r enw Vita Brevis, a ariannwyd yn rhannol gan y wobr recordio a enillodd yn y Gig Fawr, a enwyd yn un o 50 albwm newydd gorau New Sound Wales, yn ei chydnabod fel un o sêr go iawn sîn gerddoriaeth de Cymru.
Teithiodd Rusty Shackle ar hyd a lled UDA, gan gigio yn Music City Roots Live yn Nashville ac yn Austin a Dallas. Mae nifer o actau eraill sydd wedi bod yn rhan o’r Gig Fawr wedi chwarae yng Ngŵyl Sŵn a chael eu cydnabod yn rheolaidd yn rhestri 40 band newydd gorau’r South Wales Echo.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma