Mewn picl dros anrhegion Nadolig?

15 Rhagfyr 2015

Ydych chi, fel fi, yn dal i fod wrthi yn siopa ac yn meddwl am anrhegion Nadolig?!

Dyma syniad bach gwahanol i unrhyw un sydd â phlant…

“Daeth y syniad o greu cardiau ‘Camau Cyntaf’ ar ôl gweld ffrindiau yn defnyddio rhai Saesneg gyda’i babanod hwy ar safleoedd Cyfryngau Cymdeithasol” meddai Sara Mair Hampson-Jones, sy’n byw yng Nghaerdydd ac yn fam i fachgen bach o’r enw Steffan. “Oni’n awyddus felly i’w defnyddio gyda Steffan er mwyn cofio’r camau cyntaf arbennig, ond doedd dim rhai Cymraeg ar gael. Steffan felly oedd y sbardun i gychwyn cwmni ‘Shnwcs’ ac i greu’r cardiau.”

Mae gan Sara Mair, sy’n 32 oed, digon o ffrindiau sydd hefyd yn famau ac roedd hi’n hyderus y byddai’r syniad yn boblogaidd. “Prif nod y pecyn cardiau yw gwneud hi’n hawdd i rieni gofnodi ‘Camau Cyntaf’ arbennig babi bach, a chreu lluniau gwerthfawr i’w trysori am byth. Mae’r pecyn yn cynnwys 30 o gardiau unigryw – 12 ohonynt yn gardiau mis oed, a’r gweddill yn ddigwyddiadau pwysig ym mlwyddyn gyntaf babi bach – gwenu, cael dant, rolio am y tro cyntaf ac yn y blaen” meddai. “Mae yna hefyd ambell i gerdyn Cymreig yn y pecyn sydd yn eu gwneud hyd yn oed yn fwy spesial i Gymry Cymraeg fel Dathlu Dydd Gŵyl Dewi a cherdyn Eisteddfod Gyntaf.”

Wnes i ofyn iddi faint o ddylanwad mae cyfryngau cymdeithasol fel ‘Facebook’ yn cael ar dueddiadau rhieni newydd. “Gyda chyfryngau cymdeithasol yn chwarae rhan mor fawr ym mywydau pawb, yn enwedig rhieni sydd yn awchu i rannu lluniau o’u plant annwyl, mae cynnwys cardiau Camau Cyntaf yn creu llun unigryw” meddai, gan ychwanegu “mae’n siom nad oedd y cardiau ar gael pan oedd Steffan yn fabi. Byddai wedi bod yn hyfryd tynnu llun ohono yn yr un man yn dal y cardiau mis oed er mwyn sylwi a gweld y datblygiad. Fi’n tynnu gymaint o luniau ohono dw i’n anghofio pa fis nes i dynnu’r llun, felly does dim trefn!”

A oes angen mwy o gynnyrch fel hyn yn y Gymraeg?

“Mae yna gymaint o gwmnïau Cymreig erbyn hyn yn creu cynnyrch Cymraeg bendigedig, ond oni’n lwcus fy mod wedi sylwi a chymryd mantais ar fwlch yn y farchnad yn yr achos yma. A dw i mor falch fy mod wedi gwneud yr ymdrech i’w cynhyrchu oherwydd mae’r ymateb wedi bod yn ffantastig!” meddai Sara Mair sydd bellach yn berchen ar gwmni ‘Shnwcs’. “Maent yn creu anrheg berffaith i’w roi i fam feichiog. O brofiad, mae derbyn dillad babi fel anrheg yn anodd weithiau oherwydd mae’n hawdd cael gormod o’r un peth a dim digon o achlysuron i wisgo bob gwisg! Byddai derbyn cardiau ‘Camau Cyntaf’ wedi bod yn anrheg hyfryd am ei fod yn rhywbeth y byddwn wedi defnyddio drwy’r flwyddyn. Mae’n anrheg berffaith hefyd ar gyfer rhieni newydd sy’n ddysgwyr Cymraeg ac yn awyddus i ddefnyddio’r iaith o’r cychwyn cyntaf.”

Beth yw’r camau nesaf i ‘Shnwcs’ wedi gŵyl y gwario?

“Fi’n gobeithio gwerthu cardiau Camau Cyntaf mewn siopau drwy Gymru yn y Flwyddyn Newydd, a byddai’n grêt petai Gwmni Shnwcs yn medru creu cynnyrch newydd sbon yn y dyfodol agos – ond yn ddibynnol os gai’r ‘brain wave’ nesaf ai peidio!”

main

Pris pecyn Cardiau Camau Cyntaf yw £15 sy’n cynnwys 30 o gardiau. Mae modd eu prynu drwy anfon neges at Sara Mair drwy Facebook/Twitter neu ebostio – shnwcs@hotmail.com.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma