Johan Persson

Mary Poppins ysblennydd yn llawn hwyl yr Wŷl

22 Rhagfyr 2016

Adolygiad o Mary Poppins, cynhyrchiad Cameron Mackintosh gan Gwenda Richards

Mae nani enwocaf y byd wedi cyrraedd Caerdydd ac yn llwyddo i ddod a phawb dan ei swyn. Mae Mary Poppins yn sioe gerdd sydd yn taro tant perffaith ar gyfer tymor y Nadolig ac yn sicr yn dod a’r ‘Wow’ ffactor i lwyfan y Ganolfan.

Yn groten fach fe fues i’n brysur yn darllen storiau yr awdures P.L. Travers ar ôl gweld ffilm Disney gyda’r anfarwol Julie Andrews yn serennu. Roedd bywyd y teulu Banks yn Cherry Tree Lane mor ddieithr i fi a bywyd un o lwythi’r Amazon- beth oedd ‘nanny’ yn hollol? Rhywun oedd yn gwarchod ôl plant, eu difyrru, gwneud siwr bo nhw’n golchi tu ôl i’w clustiau a darllen stori wrth iddyn nhw ffarwelio am y nos. Mamgu o’n i’n galw rhywun fel na yn ein tŷ ni. Ac roedd hi’n llawn cymeriad ru’n fath a’r Nanny ddaeth i ymweld yn ddisymwth a theulu Mr a Mrs Banks yn Llundain ar droad y ganrif ddiwethaf.

‘Perffaith’

Bydde chi’n disgrifio’r teulu fel un ‘dysfunctional’ nawr- y tad George (Neil Roberts) yn gweithio’n rhy galed mewn banc, y fam Winifred (Rebecca Lock) yn dal i hiraethu ar ôl ei gyrfa yn y theatr a’r ddau blentyn anystywallt  Jane a Michael. Mae sawl nanny wedi mynd a dod, wedi cael digon ar geisio cadw trefn ar y plant. Mewn ateb i lythyr gan y plant mae Mary P yn ‘ymddangos’ ac yn syth i ni’n gweld bod ganddi bwer hudol -mae’n ‘Practically Perfect’. Dy ni ddim yn gwybod o ble y daeth na ble mae ei chartref –  dyw hi “byth yn esbonio dim”. Ei phwrpas mewn bywyd yw i roi teuluoedd mewn trafferth ar ben ffordd.

Zizzi Strallen a'r Cwmni

Mary Poppins (Zizzi Strallen) a’r Cwmni

Julian Fellows, ie,  awdur Downtown Abbey wnaeth sgrifennu ‘llyfr’ y sioe gerdd ac mae’n ddigon gwahanol i’r ffilm. Mae e’n gwybod sut i wau tensiwn, hiwmor a theimlad wrth ddweud stori.

Mae’r caneuon enwog gan y cyfansoddwyr y brodyr Sherman fel, ‘Chim chim cher-ee’ , ‘Supercalifragilisticexpialidocious’  a’ ‘Spoonful of Sugar’ yn gyfarwydd, ond ychwanegwyd  llawer o ganeuon newydd mewn cydweithrediad â Disney gan George Stiles ac Anthony Drewe. Mae’n siwr y daw rhain yr un mor adnabyddus ymhen amser.

Mae Zizi Strallen wedi selio ei pherfformiad ar yMary Poppins sy’n ymddangos yn y llyfrau,  sy’n fwy llym na’r un welwn ni yn y ffilm, ond pan mae hi gyda’i ffrind/sboner Bert, y Sgubwr Simne (Matt Lee) mae ochr mwy chwareus yn dod i’r golwg. Dy ni byth yn gwybod beth yw’r berthynas rhyngon nhw mond bo nhw wedi nabod ei gilydd ers sbel. Fel Mary, mae Bert ei hun yn medru rhyw bwer hudol hefyd.

Fy hoff berfformiad oedd Rebecca Lock fel y fam, Winifred. Roedd hi’n medru cyfleu bod yn fam anobeithiol ac ennyn ein cydymdeimlad ar yr un pryd. A’r llais gore yn fy marn i oedd un Dynes yr Adar (Grainne Renihan)- yn bur a meddal.

Cyfuniad gwefreiddiol

Mae’r set, y goleuo, y coreograffi a’r dawnsio (gan Matthew Borne) yn arbennig- pan fo rhain i gyd yn dod at ei gilydd fel y golygfeydd yn y parc lliwgar, dawns yr ysgubwyr a’r golygfa lle mae’r plant yn mynd i hedfan barcud, mae’n wefreiddiol. Un golygfa arall sy’n aros yn y côf yw’r un ble daw’r cast ynghyd i ganu ‘Supercali’ -mae’r symudiadau yn frawychus o gymhleth.

Supercalifragilisticexpialidocious

Supercalifragilisticexpialidocious

Rhaid rhoi clod hefyd i’r ddau blentyn. Neithiwr Felicity Biggs a Diego Sanna oedd yn chwarae rhannau Jane a Michael a chafwyd perfformiadau aeddfed iawn yn enwedig wrth  ystyried eu bod ar y llwyfan am ganran helaeth o’r sioe.

Sioe hudolus, lliwgar a llawn hwyl a phan roedd Mary yn hedfan fry uwchben  wrth ddweud ffarwel, roedd mwy nag un deigryn yn cronnu yn llygaid y dorf oedd erbyn hyn ar eu traed yn cymeradwyo’n frwd.

Bydd  Mary Poppins ymlaen yng Nghanolfan y Mileniwm tan Ionawr 14eg 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma