Martha a Jac i serennu ar Igam Ogam

26 Medi 2013

Allan o ddegau ar ddegau o blant mae Martha Grug Davies a Jac Morgan wedi cael eu dewis i leisio’r prif gymeriadau yng nghyfres blant S4C, Igam Ogam.

Martha, sy’n 9 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Treganna, fydd llais Igam Ogam, sef seren fach Oes y Cerrig a phrif gymeriad y gyfres, a Jac, sydd hefyd yn 9 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Pwll Coch, fydd yn lleisio ei ffrind direidus, y mwnci, Roli Poli. Mae Igam Ogam yn gyfres animeiddio ar gyfer plant meithrin iau.

Mae’r ddau wedi bod yn recordio ar gyfer yr ail gyfres hon o Igam Ogam yn Stiwdios Soundworks ym Mae Caerdydd dros wyliau’r haf a bydd y bennod gyntaf i’w gweld ar S4C fore Llun, 7 Hydref am 7.40.

“Mi ddaeth Martha adref a dweud bod Mrs Griffiths, sef Pat Griffiths sy’n cyfarwyddo’r lleisiau i’r gyfres, wedi bod yn yr ysgol a bod hi wedi cael tro bach ar wneud llais Igam Ogam,” meddai Nia Elin, mam Martha.

“Roedd hi tipyn bach yn nerfus cyn mynd ond roedd hi wedi mwynhau ac mae’n edrych ymlaen at eistedd lawr a chlywed ei llais nawr. Dwi’n meddwl ei bod hi’n un dda ar gyfer y rhan gan ei bod hi’n gallu siarad dros Gymru ac mae hi wastad yn hapus ac yn llawn bywyd.”

“Roeddwn i’n teimlo’n lwcus iawn i gael y rhan ac roedd fy ffrindiau i gyd yn hapus pan nes i ddweud wrthyn nhw,”meddai Martha. “Mae’n hwyl clywed fy llais ar y teledu!”

Roedd Jac hefyd wedi mwynhau yn ôl ei fam, Anwen Carlisle, oni bai am un broblem fach.

“Roedd e’n gorfod codi’n gynnar weithiau yn ystod y gwyliau haf a doedd hyn ddim yn plesio! Ond roedd o wedi gwirioni ar gael y rhan. Mae gan Jac ddwy chwaer fach felly roedd e wedi gweld Igam Ogam o’r blaen gan fod Cyw ymlaen yn eithaf aml yn ein tŷ ni!”

“Nes i fwynhau oherwydd mae cymeriad Roli Poli yn ddoniol ac yn ddireidus – fel fi!” meddai Jac. “Hefyd, bob tro roeddwn i’n recordio roeddwn i’n cael bisgedi neu lolipop!”

Meddai Pat Griffiths, cyfarwyddwr lleisio’r gyfres:  “Mae Martha, a Jac yn gymeriadau difyr, a mor wahanol i’w gilydd – dyna sy’n gwneud y gwaith yn ddifyr. Maen nhw’n fywiog iawn – weithiau’n gwrando ac weithiau ddim! Ond dwi wedi cael llawer o hwyl yn gweithio gyda’r ddau.”

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Guto Bedwyr yn dweud:

Edrych ymlaen i glywed Jac ar y teledu!