Man casglu newydd ar gyfer Banc Bwyd Caerdydd

21 Ionawr 2016

Mae Chapter bellach yn fan casglu ar gyfer Banc Bwyd Caerdydd.

Mae Banc Bwyd Caerdydd yn rhan o’r Rhwydwaith Banciau Bwyd Cenedlaethol. Nod prosiect y Banciau Bwyd yw helpu a chefnogi’r rheiny sy’n dioddef o ganlyniad i galedi ariannol ac sydd yn wynebu methu â bwydo eu hunain a’u teuluoedd.

Mae modd helpu trigolion lleol mewn argyfwng trwy brynu eitemau ar y rhestr hon a’u rhoi i Fanc Bwyd Caerdydd:

 • Llaeth (UHT)
 • Sudd Ffrwythau (UHT)
 • Grawnfwydydd Brecwast
 • Siwgr
 • Bagiau Te
 • Coffi (Bach)
 • Cawl (Pacedi & Thuniau)
 • Cig (Tuniau)
 • Pysgod (Tuniau)
 • Tatws (Tuniau)
 • Stwnsh parod
 • Llysiau (Tuniau)
 • Tomatos (Tuniau)
 • Pasta
 • Saws Pasta
 • Reis
 • Reis Sawrus (Pacedi)
 • Nwdls
 • Pasta a Saws
 • Pwdin Reis (Tuniau)
 • Pwdin Sbwng (Tuniau)
 • Cwstard
 • Losin i Blant
 • Bisgedi / Bariau Snacio
 • Ffrwythau (Tuniau)
 • Siocled
 • Jam

Mae mwy o wybodaeth am Fanc Bwyd Caerdydd, gan gynnwys eu rhestrau diweddaraf o’r bwyd sydd ei angen a gwybodaeth am ffyrdd eraill o gymryd rhan, o www.cardiff.foodbank.org.uk.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma