Mae’n Amser Rhoi’r Baned ’Na i Lawr

23 Tachwedd 2015

Mae dydd Sadwrn 28 Tachwedd yn Ddiwrnod Hinsawdd Cymru. Mae Casia Wiliam yn aelod o Atal Anrhefn Hinsawdd Cymru, ac yma mae’n esbonio pam dyle pob un ohonom ni gymryd sylw.

Mae pobl yn son am y newid yn yr hinsawdd ers blynyddoedd bellach, ond mae hi dal yn teimlo fel problem sy’n bell i ffwrdd, yn broblem rhy anodd ei sortio rhywsut. Mi arhoswn ni i rywun arall ddatrys y broblem fach yna diolch yn fawr, meddwn ni, gan fynd i wneud paned a meddwl am y tywydd.

OND, mewn gwirionedd mae amser yn mynd yn brin. Oeddech chi’n gwybod mai ni yw’r genhedlaeth olaf all wneud rhywbeth am y trychineb yma? Un genhedlaeth arall ac mi fydd hi’n rhyw hwyr. Go iawn, mae Ban Ki-moon wedi dweud.

Beth ydych chi’n feddwl fydd plant ein plant yn feddwl ohonom ni, y genhedlaeth wnaeth DDIM achub y byd? Mae’n amser gweithredu, a nawr, heddiw, mae cyfle ar droed i wneud hynny, gan godi twrw a chorddi’r dyfroedd cyn i arweinwyr byd ymgynnull ym Mharis ddechrau Rhagfyr ar gyfer COP21.

Conference of Parties yw ystyr COP, ac yn ystod y gynhadledd fawr eleni bydd yr arweinwyr yn ceisio cyflawni cytundeb cyfreithiol rhwymol a chyffredinol ar newid hinsawdd, gyda’r nod o gadw cynhesu byd-eang islaw 2°C. Ydy, mae’n gymhleth. Gallwch ddysgu mwy am hyn ar wefan Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd.

Felly dyma’n cyfle cyn y gynhadledd fawr, ein cyfle i godi llais fel trigolion y byd gan ddweud yn glir ein bod am eu gweld yn taro bargen gref, bargen deg.

Yn ystod penwythnos 28 a 29 Tachwedd bydd digwyddiadau mawr yn digwydd ledled Ewrop a’r byd.A gallwch chi fod yn rhan o’r penwythnos hanesyddol hefyd, gan fod digwyddiad arbennig yn digwydd yma yng Nghymru.

Mae Diwrnod Hinsawdd Cymru yn digwydd dydd Sadwrn 28 Tachwedd yng Nghaerdydd. Mae’n dechrau am 1.30pm gyda reid feics enfawr o Sgwâr Callaghan, lawr Stryd Bute ac i’r Senedd. Gobeithio y bydd cannoedd yn ymuno yn y reid!

Yna, rhwng 2 a 3 o’r gloch bydd rali ar risiau’r Senedd, gyda nifer o siaradwyr a pherfformwyr i ddiddanu’r dorf.

Felly beth am roi’r baned i lawr, a chodi allan i godi llais a gwneud gwahaniaeth? Ymunwch â ni! Mae’n gyfle heb ei ail. Go iawn.

Cofrestrwch yma, nawr.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma