Mae WOMEX 13 Caerdydd wedi cyrraedd

23 Hydref 2013

Wedi misoedd o aros mae WOMEX 13 Caerdydd wedi cyrraedd. Ond beth yn union yw WOMEX – a beth fydd hyn yn ei olygu i’r brifddinas? Angharad Wynne, swyddog y wasg, sy’n egluro’r cwbl.

WOMEX yw’r farchnad broffesiynol ryngwladol bwysicaf ar gyfer cerddoriaeth byd. Mae’r ffair ryngwladol hon yn gyfle i weithwyr o feysydd cerddoriaeth werin, roots, ethnig a thraddodiadol ddod at ei gilydd. Fe fydd ‘na gyngherddau, cynadleddau a ffilmiau.

Cynhelir WOMEX 13 rhwng 23 a 27 Hydref mewn dwy brif ganolfan – Arena Motorpoint a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Yn ystod y dydd

Yn ystod y dydd fe fydd oddeutu 2500 o fynychwyr cerddoriaeth byd rhyngwladol yn trin a thrafod y byd cerddorol – rhyw fath o expo enfawr. Gyda’r nos bydd y sylw yn troi at Ganolfan Mileniwm Cymru a Roald Dahl Plas yn y Bae lle bydd y cyhoedd yn ymuno â mynychwyr WOMEX ac yn crwydro o amgylch chwe llwyfan i fwynhau mwy na 50 o sesiynau arddangos o’r gerddoriaeth byd gorau ar y blaned.

GWYNETH GLYN yn cymryd rhan Llun gan Jon Pountney

GWYNETH GLYN yn cymryd rhan
Llun – Jon Pountney

‘Sesiynau Arddangos’

Dyw’r cyhoedd ddim yn gallu mynychu’r Motorpoint yn ystod y dydd ond rhwng nos Iau a nos Sadwrn bydd WOMEX yn trawsnewid y Bae yn safle’r ŵyl ar gyfer cerddoriaeth byd rhyngwladol. Bydd croeso i gynulleidfaoedd grwydro o amgylch y chwe llwyfan yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a’r Basn Hirgrwn i fwynhau’r cyffro rhyngwladol, i wrando ar  ‘sesiynau arddangos’ (fel ma WOMEX yn eu galw nhw) o’r gerddoriaeth byw o 9yh tan oriau mân y bore.

Nosweithiau DJ

Mae nosweithiau WOMEX ychydig fel mynd ar wyliau cerddorol o amgylch y byd. Mae pob cornel o’r byd yn cael ei chynrychioli, ac mae’n gyfle i ddarganfod bandiau gwirioneddol ardderchog, i gael eich syfrdanu gan amrywiaeth y doniau cerddorol a rhyfeddu at offerynnau hynod a dieithr o wahanol ddiwylliannau. Bydd y bariau yn agored, bydd digon o luniaeth ar gael a bydd awyrgylch o ddathlu yn llenwi’r Bae.

Un o'r DJs iZem: Llun gan Valentina Alvarez

Un o’r DJs iZem:
Llun gan Valentina Alvarez

Yn ogystal â’r sesiynau arddangos byw, ar nos Wener a nos Sadwrn, bydd croeso i bawb ddod i ddawnsio drwy’r nos yn nosweithiau DJ WOMEX 13 yn y Glee Club, pan fydd Antie Flo (DU), DJ Caise (Nigeria/DU), iZem (Iwerddon/Portiwgal), Mitú (Columbia) a Mr Toubab & Cucurucho (Ffrainc/Sbaen) yn mynd amdani yn ystod y rhaglen.

Cerddorion o Gymru

Mae WOMEX yn dechrau heno gyda chyngerdd agoriadol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru am 8pm. Cerys Matthews yw’r cyfarwyddwraig aristig ac fe fydd hi yn perfformio ynddi ynghyd â nifer o brif ddehonglwyr traddodiadau cerddoriaeth Cymru, ac yn eu plith: Cass Meurig, Gwenan Gibbard, D n A , Georgia Ruth, Patrick Rimes, Siân James, Robin Huw Bowen, cywaith Cymru-India rhwng Gwyneth Glyn a Tauseef Akhtar, ‘Ghazalaw’, Twm Morys a mwy. I gael manylion llawn y cyngerdd a rhestr yr artistiaid fydd yn ymddangos ewch i wefan Cerdd Cymru Am docynnau ffoniwch y Ganolfan 02920 636464 neu ewch i’w gwefan  Pris y tocynnau: £25.

Ac ar lwyfan Gorwelion yn y Ganolfan fe fydd Catrin Finch a Seckou Keita, 9Bach a Georgia Ruth hefyd yn perfformio yn ystod yr ŵyl.

Tipyn o sbloets

Ma hwn yn ‘coup’ i Gaerdydd- dim ond unwaith mae WOMEX wedi bod i Brydain ac fe arweiniwyd y cynnig i gynnal WOMEX yng Nghaerdydd gan Cerdd Cymru: Music Wales. Caerdydd a ddaeth i’r brig a hynny yn dilyn cystadleuaeth galed yn erbyn naw o ddinasoedd blaenllaw Ewrop.

Mae tocynnau WOMEX bellach ar werth drwy Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru ar 02920636464 neu drwy’r wefan . Pris £17 ymlaen llaw, £22 ar y diwrnod. Os hoffech fynychu sesiynau Gŵyl Arddangos WOMEX ar y tair noson gallwch brynu tocyn tridiau am £45 o Swyddfa Docynnau Canolfan Mileniwm Cymru.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma