Mae Dewi Sant a Marie Curie eich angen chi!

24 Chwefror 2015

Eleni mae elusen Marie Curie yn bartner swyddogol ar gyfer yr Orymdaith Dydd Gŵyl Dewi a gynhelir yng Nghaerdydd ar Ddydd Sul Mawrth 1af.

Cenhinen Pedr Marie Curie

Llun Marie Curie

Mae’r trefnwyr yn gobeithio troi’r Brifddinas yn fôr o felyn, gyda phawb yn gwisgo cennin Pedr Marie Curie gan hefyd godi arian tuag at yr elusen.

Maent hefyd yn chwilio am bobol i werthu’r cennin Pedr ar draws y ddinas. Gall gwirfoddolwyr ddewis i naill ai wneud hyn yn lleol iddynt, neu i fod yn rhan o’r orymdaith ei hun.

Mae nyrsys Marie Curie yn gofalu am gleifion sy’n dioddef afiechydon terfynol, yn eu cartrefi eu hunain a hefyd yn ein Hosbis Caerdydd a’r Fro ym Mhenarth. Gofalir Marie Curie am dros 3500 o gleifion ar draws Cymru pob blwyddyn, gyda 1200 yn derbyn gofal yn ein Hosbis ym Mhenarth, tra bod 140 o nyrsys cymunedol yn gofalu am 2300 o gleifion yn eu cartrefi ei hunain.

Meddai llefarydd ar ran Marie Curie:

“Mae’r gofal a roddwn i’n cleifion yn gyfan gwbl am ddim, felly dibynnwn ar roddion fel y rhai a gawn ar gyfer ein cennin Pedr i’n galluogi i barhau gyda’r gofal.

“Sicrhawn fod pob ceiniog a godir ar gyfer Marie Curie yng Nghymru yn aros yng Nghymru, i dalu am y gofal arbenigol a gynigir gan ein nyrsys ledled y wlad. Gwisgwch eich cennin Pedr ar Ddydd Gŵyl Dewi ar Gyfer Marie Curie”

Os oes gennych ddiddordeb ymuno, gellir cofrestru ar wefan Marie Curie neu drwy ffonio Helen Mulhern ar 029 2042 6068.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma