BrinkhoffMogenburg

Macbeth yn rhy dywyll o lawer

20 Mawrth 2019

Adolygiad Gwenda Richards o gynhyrchiad y National Theatre yng Nghanolfan y Mileniwm. Lluniau gan BrinkhoffMogenburg

Llongyfarchiadau i Gyfarwyddwr Artistig y Ganolfan, Graeme Farrow am ddenu’r National Theatre i’r brifddinas ond yn anffodus nid y cynhyrchiad yma sy’n dangos y NT ar ei orau.

Mae pawb sy’n gwybod unrhywbeth am y Scottish Play yn ymwybodol nad yw’r ddrama yn llawn sbort a sbri ond mae’r cyfarwyddwr Rufus Norris wedi mynd i gyfeiriad eithafol – i ryw pydew o dduwch, diflastod a drygioni.

I ddechrau mae setiau Rae Smith oedd mor wefreiddiol yn War Horse a Translations-dwy ddrama a welais i yn Llundain- yn siomedig o ddiflas. Llenni du plastig a ‘coed’ yn debycach i mopiau glanhau llawr wyneb i waered yn dynodi rhyw fyd post- apocalyptic; ond does yna ddim cliwiau arall i esbonio’r byd yma i ni’n ffeindio ein hunan ynddo. Falle fy mod yn rhy hen ffasiwn, ond os nad oes rheswm da neu glyfar dros potsian gyda lleoliad y ddrama, hynny yw yr Alban mediefal yn yr achos yma, yna does dim byd i’w ennill- ac yn achos y Macbeth hyn, llawer i’w golli. Heblaw am y brenin Duncan (Tom Mannion) yn gwisgo siwt goch , mae pawb arall mewn gwisg cyfoes- trwseri combat, bwts du, hoodies a beth wmbreth o bethau eraill bydde chi’n ffeindio mewn jymbl sêl. Does dim modd gwahaniaethu rhwng statws y cymeriadau- rhai’n filwyr, gweision neu uchelwyr- roedden nhw wedi gwisgo r’un fath.

Evelyn Roaberts, Elizabeth Chan ac Olivia Sweeney fel y Gwrachod _R016749

Evelyn Roberts, Elizabeth Chan ac Olivia Sweeney fel y Gwrachod

Mae gwisgoedd y gwrachod a’i symudiadau acrobataidd yn effeithiol, ond mae eu geiriau proffwydiol am ddyfodol Macbeth yn cael eu colli oherwydd y defnydd o dechnegau acwstig i greu naws arall fydol.

Roedd y gynulleidfa yn llawn plant ysgol sy’n astudio’r ddrama ar gyfer arholiad TGAU felly rwy’n cymryd eu bod nhw’n gyfarwydd iawn a’r gwaith erbyn hyn. Ond i rywrai eraill sy heb ddarllen y ddrama o gwbl neu  ers ugain mlynedd fel fi,  roedd iaith coeth a barddoniaeth y ddrama yn cael eu colli lawer gwaith. I ail adrodd sawl beirniad Eisteddfodol, ‘Doedden nhw ddim yn geirio’n dda’ !

Macbeth UK Tour 2018/19 Royal National Theatre London _R027582

Michael Nardone fel Macbeth

Yn y bôn , drama yw hon sy’n olrhain gwewyr meddwl cwpwl -Macbeth a’i wraig- ar ôl iddyn nhw benderfynu ladd y Brenin a rheoli teyrnas gan lofruddio pawb arall allai eu rhwystro. Mae Kirsty Besterman yn gredadwy fel Lady Macbeth yn enwedig yn yr olygfa lle mae hi’n cerdded yn ei chwsg tra’n golchi ei hun – “out out damned spot” ond methais uniaethu gyda Macbeth ei hun. Doedd perfformiad Michael Nardone, a’i siwrne o fod yn filwr, arwr a bonheddwr i wallgofddyn lle mae euogrwydd yn ei fwyta’n lân ddim mor gynnil. Roedd wedi mynd yn ‘boncyrs‘ yn llawer rhy gynnar yn y ddrama.

Ac efallai dyna gwendid y cynhyrchiad- does dim arlliw ym mherfformiadau’r cast. Mae’n rhaid cael du a gwyn, light and shade ym mhob drama dybiwn iond yn anffodus mae’r cynhyrchiad yn ddu i gyd. Dy ni ddim yn dod i nabod y cymeriadau o gwbwl ac mi oedd na olygfeydd lle na nad oeddwn i wedi clywed na deall beth oedd yn mynd ymlaen- nac, yn fwy trist, yn becso beth oedd yn digwydd chwaith.

Mae Macbeth yng Nghanolfan y Mileniwm tan Fawrth 23ain. Am docynnau a fwy o wybodaeth ewch i’r wefan .

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma