Lowri Evans: ‘mae cynnwrf am artistiaid benywaidd yng Nghymru’

17 Hydref 2013

Yn dilyn ei sgwrs gyda Osian o Candelas wythnos diwethaf, mae Owain Gruffudd wedi bod yn siarad gyda Lowri Evans, fydd hefyd yn chwarae yng Ngwesty’r Angel nos fory fel rhan o Noson Pobl Caerdydd yng Ngŵyl Sŵn.

          Pa mor brysur oedd yr Haf ges di yn nhermau gigs a gwyliau cerddorol?

        Mae’r Haf wedi bod yn brysur iawn! Rwyf wedi chwarae mewn amryw o gigs a gwyliau yng Nghymru a Lloegr a hefyd wedi cael cyfle i wneud cryn dipyn o sesiynau byw ar gyfer y BBC. Roedd yr ŵyl pellaf i ni chwarae ynddi draw yn Swydd Efrog, oedd yn ddipyn o siwrne, ond yn y busnes yma mae’n rhaid bod yn barod i drafeilio er mwyn lledu eich cerddoriaeth i gynulleidfa newydd.

       Mae gen ti sengl sydd yn cael ei ryddhau cyn Gŵyl Sŵn. Beth allen ni ddisgwyl o’r sengl yma, a hefyd o’r albym sydd yn cael ei ryddhau ym mis Tachwedd?

Fe wnaethom ni ddechrau recordio’r albym yn ystod Hydref llynedd, lleroedd chwaraewr accordion anhygoel o’r enw Andy Cutting yn dod mewn i recordio ar ein cyfer. Roeddem ni eisiau cynhyrchu albym eithaf acwstig a gwerinol a fi’n credu ein bod ni wedi llwyddo i wneud hynny. Doedd hi ddim wastad yn hawdd. Roedd adegau lle roeddwn i eisiau taflu’r record yn y bin a roeddwn i’n gorfforol methu cerdded mewn i’r stiwdio. Ond wrth wrando yn ôl ar yr albym, rwy’n bles. Gyda’r albyms yn y gorffennol fi ‘di teimlo fod y gwaith yn mynd i geisio plesio pobl eraill. Ond gyda’r albym newydd hon fi wedi ceisio plesio fy hun. Rwyf wedi gwneud albym lle rwy’n falch ohono a sy’n adlewyrchu y steil o gerddoriaeth rwy’n mwynhau ei greu.Lowri PR Dydd a nos

        Mae i weld yn Haf prysur i artistiaid benywaidd yn gyffredinol – Kizzy Crawford, Casi Wyn, Gwenno, ayb – i gyd yn bod yn weithiol iawn. Wyt ti’n credu fod cynnwrf o amgylch artistiaid fel hyn yng Nghymru ar y funud?

Rwy’n meddwl bod hi’n grêt fod menywod yng Nghymru yn cael y sylw mae nhw’n haeddu. Rwy’n teimlo fod y sîn gerddorol yng Nghymru yn cael ei ddominyddu gan ddynion – gyda’r un bandiau yn chwarae yn yr holl leoliadau a gwyliau. Weithiau tydi bod yn weithiol ddim yn ddigon os nad oes unrhyw un yn gwrando arnoch. Gobeithio fod y cynnwrf yma sydd o amgylch merched yng Nghymru am newid hynny.

          Wyt ti wedi cal cyfle i fynd i Sŵn o’r blaen, naill ai i fwynhau neu i berfformio? Os nad wyt ti, beth yw dy ddisgwyliadau?

       Dwi erioed wedi bod yn Sŵn o’r blaen a rwy’n edrych ymlaen i’r holl brofiad – mae’r lein-yp yn llawn o gerddorion grêt, seminars diddorol gyda Sefydliad Cerddoriaeth Cymreig a hefyd gorsaf radio Sŵn – lle fyddai yn chwarae sesiwn ar eu cyfer ar y dydd Sul am 1 o’r gloch.  Fydd hi’n grêt i gymysgu â phawb.

          Ti’n perfformio yng Ngwesty’r Angel gyda llu o artistiaid ifanc a cyffrous, yn ogystal â bandiau sydd wedi sefydlu eu hunain ers blynyddoedd bellach, megis Geraint Jarman a Llwybr Llaethog. Pa mor gyffrous yw hi i gael rhannu’r llwyfan gyda’r bandiau  ac artistiaid hyn?

Rwy’n edrych ‘mlaen i rannu’r llwyfan gyda cherddorion rwyf wedi clywed amdanynt o’r blaen ond erioed wedi eu gweld yn fyw. Mae hi’n bwysig i gymysgu gyda cherddorion eraill, i gael profiad o’u cerddoriaeth nhw ac hefyd i ddysgu ganddyn nhw.

        Mae llawer o bobl sydd yn mynd i Sŵn yn cael cyfle i glywed artistiaid nad ydynt wedi clywed amdanynt o’r blaen. Beth all pobl ddisgwyl o dy set di?

Gan fy mod i’n hyrwyddo fy albym Saesneg newydd, bydd fy set yn bennaf yn Saesneg ond mi fyddai yn cynnwys ffefrynnau Cymreig hefyd. All pobl ddisgwyl clywed caneuon acwstig, gwerinol, hyfryd a phwerus gan fy mand pedwar aelod.

        Ac wrth edrych tu hwnt i Sŵn, pa mor brysur yw’r rhediad tuag at y Nadolig?

Dyw’r gigs ddim yn tawelu, sydd yn newyddion da, gan fy mod yn mwynhau chwarae’n fyw. Mae’r albym newydd yn cael ei ryddhau ar Dachwedd y 4ydd felly mae gen i gigs a gwyliau i hyrwyddo honno, yn ogystal ag ymddangosiadau teledu a radio.

Gwefan Lowri: lowrievansofficial.co.uk

@LowriEvansMusic

@Owainwg

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma