‘Llygaid hanes’: Arddangosfa Seren Morgan Jones, Gallery/Ten

5 Medi 2013

Seren Morgan Jones

llygaid hanes/history’s eyes

6 Medi – 5 Hydref 2013

Mawrth – Gwener 10am – 6pm/Sadwrn 10am – 5pm

Cyflwyna gallery/ten arddangosfa unigol cyntaf Seren Morgan Jones yng Nghymru. Graddiodd Jones o goleg celf St. Martins, Llundain yn 2009 ac ers hynny mae wedi arddangos ledled y DU gan gynnal ei sioe unigol gyntaf yn Llundain in 2010.

Cynhwysa llygaid hanes/history’s eyes, gasgliad o 12 o beintiadau newydd sy’n dogfennu menywod Cymreig o’r 19eg a dechrau’r 20fed ganrif. Mae’r portreadau yma yn gysyniadau ffug yn hytrach na ffigurau go iawn o’r gorffennol, ond yn seiliedig ar dystiolaeth gywir a ddarganfuwyd drwy ymchwilio archifau hanesyddol o bob cwr o Gymru. Cynigia draddodiadau megis personoli hetiau gwellt du gan wragedd y pyllau glo, i bregwthwyr nodedig y cyfnod gyfoeth o ysbrydoliaeth i Jones a’i gwaith – a’r ysbrydoliaeth honno â’i gwreiddiau’n gadarn yn hanes Cymru.

Yn y gyfres newydd yma gosoda Jones ei hun yng nghorfennol ei gwlad ac ymdrecha i ail-ysgrifennu hanes, gan gynnig lle haeddiannol a gweledol i fenwyod Cymru. Drwy greu campweithiau dychmygol, anela at greu ‘delwedd a phresenoldeb y wraig Gymreig i wrthweithio y ddelwedd gyffredin a welir mewn siopau twristiaeth – gellir dadlau taw hon yw’r unig ddelwedd gyffredin o fenywod o orffennol Cymru.’

Mae ei harddull – sy’n adnabyddus bellach – o bortreadau sy’n defnyddio arddulliau peintio clasurol gyda nodweddion cyfoes a ffeministaidd cynnil wedi cywain sylw mawr, gyda’r arddangosfa hon yn sefydlu Jones ymhellach fel un o beintwyr mwyaf addawol Cymru.

Bydd yr holl waith ar werth a chynllun casglu ar gael. Am fwy o wybodaeth am yr artist, gwelwch wefan yr oriel.

gallery/ten, Llawr 1af, 23 Windsor Place CF10 3BY

info@gallery-ten.co.uk

029 2034 5978

Mae e-gatalog yr arddangosfa ar gael i’w weld yma.

 

 

 


Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma