Llyfrgellydd Cymreig y Flwyddyn

14 Mehefin 2014

Llongyfarchiadau i Peter Keelan, Pennaeth Casgliadau Arbennig ac Archifau ym Mhrifysgol Caerdydd, sydd wedi cael ei enwi’n Llyfrgellydd Cymraeg y Flwyddyn gan Sefydliad Siartredig Gweithwyr Proffesiynol Llyfrgell a Gwybodaeth Cymru (CILIP).

Cyflwynir Gwobr Llyfrgellydd Cymraeg y Flwyddyn i lyfrgellydd unigol neu weithiwr gwybodaeth proffesiynol sy’n gwneud gwahaniaeth sylweddol i naill ai’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu neu i’r proffesiwn yng Nghymru, ac mae’r wobr yn hyrwyddo’u cyflawniadau, eu heffaith a’u harloesedd.Gwobr Llyfrgellydd y Flwyddyn

Sefydlodd Peter Gasgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Caerdydd fel gwasanaeth canolog yn 2005, gan greu cyfleuster addysg o’r radd flaenaf ar gyfer datgloi’r casgliadau ymchwil hanesyddol yng Nghaerdydd, a ddefnyddir bellach gan ysgolheigion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol ym mhob maes astudio.

Yn ystod ei yrfa, mae Peter wedi bod yn gyfrifol am drafod y telerau ar gyfer achub archifau a chasgliadau arbennig a’u cael fel rhoddion ac oni bai amdano ef, gallai’r eitemau hyn fod wedi’u colli am byth.

Diolch i ymdrechion Peter, a’i broses o gydweithio â chydweithwyr o amgylch Cymru mae adnoddau allweddol – gan gynnwys archif Syr Julian Hodge, casgliad Llenyddiaeth Plant Oes Fictoria, archifau Genetegwyr y DU, archifau newyddiadurwyr y Daily Mirror, papurau’r undeb llafur UCAC, a chyfnodolion o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg – wedi’u cadw a’u diogelu ar gyfer gwaith ymchwil ac addysg yn y dyfodol.

Roedd Peter hefyd yn rhan o’r tîm a fu’n trafod y telerau a arweiniodd at achub casgliad eithriadol Llyfrau Prin Caerdydd ar gyfer y genedl o Gyngor Dinas Caerdydd.

Peter sbardunodd y defnydd o’r system ‘Troi’r Tudalennau’ hefyd, y feddalwedd arloesol tri dimensiwn ar gyfer troi tudalennau’n ddigidol a ddatblygwyd gan y Llyfrgell Brydeinig. Mae’r ciosg ‘Troi’r Tudalennau’ wedi rhoi presenoldeb i lyfrau prin Prifysgol Caerdydd mewn digwyddiadau ar hyd a lled Cymru gan gynnwys yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl y Gelli.

Llongyfarchiadau mawr, Peter.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma