Llyfr Cymraeg y Flwyddyn

30 Medi 2014

Mae hon yn nofel nad yw’n wych nac yn wachul. Nid yw’n afaelgar nac yn alarus. Chwyth hi i’r synagog neu chwyth hi i’r dafarn, ‘weda i.

Mae’n delio â chwestiynau dyrys y ganrif ddiwethaf (Clefyd Motor Neuron, deurywoliaeth, alcoholiaeth ac ewthanasia). Nid yw’r llyfr yn fawr o hwyl, nid yw wedi’i ysgrifennu’n dda iawn, nid oes iaith drawiadol na chelfydd ynddo. Nid yw ychwaith yn darparu unrhyw fewnwelediad ysgytwol i’w gymeriadau ac arhosant yn fas ac anniddorol.

Mae’r nofel yn neidio o flwyddyn i flwyddyn ac yn ôl megis cath ar dân a llwydda rywsut i osgoi pob un digwyddiad o bwys yn yr hanes. Mae’n debyg i gerdded o gwmpas lwmp ar ganol llawr wedi’i orchuddio â phlanced heb fyth ddatgelu’r gyfrinach.

Mae’n anodd iawn cydymdeimlo ag un o’r cymeriadau sydd bob un yn fwy stoig na’r llall. Mae’r merched a’r wraig yn un gorws o alar ac ni allwn wahaniaethu rhyngddynt. Ac ar dudalen 161 mae’r awdur yn gwneud y fath gamgymeriad y byddai bron yn ddiddorol pe bai wedi’i wneud o fwriad. Mae’r awdur yn disgrifio gwên y gŵr yn diflannu megis casglwr elusennol wedi cael ei arian. Yn y frawddeg nesaf mae’r gŵr yn meddwl iddo ef ei hun “dwi erioed wedi teimlo mor gryf am unrhyw achos imi fynd i hel ar ei gyfer.” Mae trosiad yr awdur yn cael ei gam-blannu ym mhen ei gymeriad! Diffyg gofal a diffyg golygu.

Llyfr y Flwyddyn? Sgersli bilîf.

Ar y llaw arall os hoffech ddarllen nofel sy’n ysgafn ond yn ddifyr – heb ymhonni bod yn llenyddiaeth fawr – darllenwch Mr Perffaith Joanna Davies. Dyna beth yw hwyl! Ac os ydych am brofi Llenyddiaeth Fawr sy’n ddifyr a diddorol – Monica Saunders Lewis amdani. Dyna lyfr a hanner ichi.

Dafydd Frayling

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma