Llwyddiant i Ddarllenwyr Brwd Ysgol Treganna

22 Mehefin 2015

Daeth cannoedd o blant brwdfrydig at ei gilydd ar 16 a 17 Mehefin i gymryd rhan yn rowndiau cenedlaethol Darllen Dros Gymru, sef cystadlaethau llyfrau a drefnwyd gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer plant ysgolion cynradd yng Nghymru.

Roedd Canolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth yn llawn cyffro wrth i 29 o dimau o ysgolion ledled Cymru gystadlu am wobrau arbennig trwy drafod ystod eang o lyfrau a chyflwyno perfformiadau’n seiliedig ar gyfrolau penodol a ddarllenwyd ganddynt.

Rowndiau cenedlaethol y cystadlaethau yw penllanw’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy Gymru dros sawl mis, gyda disgyblion yn cystadlu am yr anrhydedd o gynrychioli eu siroedd.

Bu cystadlu brwd am y brif wobr i flynyddoedd 5 a 6, sef Tarian Dr Dewi Davies. Fe’i henillwyd gan Ysgol Treganna, ac enillodd yr ysgol y wobr am y grŵp trafod gorau hefyd.

Eu dewis hwy o gyfrol oedd Ci Rhyfel, nofel wedi’i haddasu gan Gareth F. Williams.

Diolch i gefnogaeth hael nifer o gyhoeddwyr – Dalen, Dref Wen, Gomer, Carreg Gwalch, Y Lolfa a Chyhoeddiadau Rily – gwahoddwyd pob plentyn a gymerodd ran yn y rowndiau cenedlaethol i ddewis llyfr yn rhad ac am ddim.

Dywedodd Medi Jones-Jackson, Swyddog Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau:

“Mae nod Darllen Dros Gymru yn syml: cael plant o bob cwr o Gymru yn darllen. Trwy ddadansoddi a pherfformio’r hyn maen nhw wedi’i ddarllen, mae’r plant yn gallu defnyddio’u dychymyg a dod â’r straeon sydd rhwng y cloriau yn fyw.”

Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Treganna!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma