Lleoedd Arbennig Caerdydd

25 Mehefin 2014

Mae dau o atyniadau Caerdydd yn y ras i gael eu henwi fel y lle mwyaf arbennig yng Nghymru.

Ers sawl wythnos mae’r cyhoedd wedi bod yn enwebu eu hoff leoliadau ledled y sir fel rhan o ymgyrch Lleoedd Arbennig Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru. Mae Bae Caerdydd yn y nawfed safle ar hyn o bryd, ychydig ar y blaen ar Gastell Caerdydd sy’n ddegfed.  Gyda’r cyfnod pleidleisio yn dod i ben ar 29 Mehefin mae dal peth amser ar ôl o hyd i wthio’r ddau safle yng Nghaerdydd i’r brig.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury:  “Mae gan Gaerdydd lawer o leoedd arbennig mae’n anodd dewis dim ond un, felly mae’n wych gweld fod y Castell a’r Bae wedi cael eu henwi.  Dydw i ddim am ddadlau efo’r cyhoedd yng Nghymru ond rwy’n credu y byddai’r ddau yn enillwyr teilwng.  Byddaf yn bwrw fy mhleidlais ac yn annog trigolion Caerdydd i gyd i wneud yr un fath!”

DSCN0762Bydd y ‘Lle Arbennig’ yn cael cymorth a chefnogaeth i’w hyrwyddo yng Nghymru ac yn rhyngwladol gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’u partneriaid yn yr ymgyrch.

Gallwch bleidleisio drwy Twitter gan ddefnyddio #lleoeddarbennig ac @NTWales neu ar Facebook

Pa lefydd hoffech chi weld ar y rhestr flwyddyn nesa’?

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma