Llefydd ar gael i’ch plentyn yng Nghylch Meithrin Treganna

30 Medi 2013

A oes gennych blentyn yn y sesiynau bore yn Pwll Coch neu Treganna? Mae llefydd a’r gael yn ein sesiynau prynhawn ar ddydd Mawrth a dydd Gwener 12.30 – 3pm, am £9 y sesiwn. Gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg – gydag amser ar y castell bownsio a’r ddydd Mawrth!
Os ydych chi isio sesiwn prynhawn ar wahan i ddydd Mawrth a Gwener, ffoniwch cyn gynted a phosib i gofrestru eich diddordeb. Unwaith y bydd gennym restr aros llawn gallwn gychwyn y sesiwn hon.
Rydym hefyd yn edrych ar y posibilrwydd o gynnig gofal cofleidiol ar gyfer y plant sy’n mynychu sesiynau bore yn Pwll Coch/Treganna.
Rhowch wybod i ni os oes gennych diddordeb pan fyddwch yn ffonio i archebu sesiwn y prynhawn.
Mae rhai llefydd ar gyfer plant 2 a hanner i 3 mlwydd oed yn ein sesiynau bore.
Felly os ydych am i’ch plentyn gael ychydig mwy o amser mewn amgylchedd hwylus ac hamddenol ffoniwch ni ar 07933 776834.
Cylch Meithrin Treganna, Neuadd Gymunedol Treganna, Heol Lecwydd CF11 8HP
Am fyw o wybodaeth ewch i dudalen facebook Cylch Meithrin Treganna.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma