Lladron yn dwyn beics ym Mhontcanna

2 Awst 2013

Mae Heddlu De Cymru yn rhybuddio perchnogion beics yn ardal Pontcanna a Threganna i fod yn wyliadwrus rhag lladron. Hysbyswyd yr heddlu o chwe lladrad gwahanol oll yn yr un ardal yn wythnos olaf mis Gorffennaf.

Y cyngor yw:
* i gloi beic bob amser, hyd yn oed os mai dim ond am funudau’n unig yr ydych yn ei adael yn segur. Ac i’w gloi hyd yn oed os caiff ei gadw yn eich sied neu garej.
* i ddefnyddio clo beic sydd wedi cael ei brofi i fod yn llwyddiannus yn erbyn lladron, mae cyngor ar gael yma
* i wario o leiaf 10% o werth pris y beic ar glo
* pan ydych yn gadael eich beic, gwnewch yn siwr eich bod yn ei gloi i rac feics neu wrthrych arall sy’n sownd i’r ddaear
* cloiwch y ffram, a’r olwynion i’r rac / gwrthrych sownd
* cadwch y gap rhwng y beic a’r clo cyn lleied a phosibl
* ewch ac unrhyw ychwanegiadau bychain hawdd i’w tynnu oddi-ar y beic gyda chi, e.e goleuadau, seddi, olwynion
* cofrestrwch eich beic ar y wefan www.immobilise.com. Pe bydd eich beic yn cael ei ddwyn, a’i ddarganfod gan yr heddlu bydd cofrestru â’r wefan hon yn helpu i’ch aduno â’ch beic.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma