Lesley Garrett yn disgleirio yn ‘Chorus!’

23 Chwefror 2015

Adolygiad o ‘Chorus!’ yng Nghanolfan y Mileniwm gan Catherine Hopkins

Mae’r soprano enwog Lesley Garrett wedi ymuno â chorws Opera Cenedlaethol Cymru i ddathlu rai o ganeuon gorau y byd opera yn y sioe ysblenydd ‘Chorus!’ Daeth y sioe newydd  i Ganolfan Mileniwm Cymru ddoe fel rhan o daith cenedlaethol y cwmni ac roedd na gynulleidfa llawn yno brynhawn ddoe.

Mae’r sioe yn cynnwys caneuon o bob math o opera, fel ‘The Humming Chorus’ gan Puccini’ o’r opera ‘Madame Butterfly’ neu’r ‘Hallelujah Chorus’ gan Handel sy’n gyfarwydd iawn i nifer. Ond mae’r sioe hefyd yn cynnwys caneuon o opera cynnar fel  ‘The Fairy Queen’ gan Purcell yn ogystal â opera mwy modern fel yr opera comic ‘Pirates of Penzance’ gan Gilbert a Sullivan. Mae’n gyflwyniad perffaith i  unrhyw un sydd eisiau gwybod mwy am opera.

Mae Lesley Garrett yn disgleirio, ac yn amlwg yn mwynhau’r holl beth. Mae hi’n symud o gymeriad i gymeriad yn hawdd ac yn rhoi perfformiad pleserus. Nid sioe cymhleth yw hon. Mae’r gynulleidfa’n mynd ar daith gyda’r corws drwy gyfnodau  o hwyl, harddwch, aflafar a meddylgar y byd opera. Ac mae’r corws yn arbennig. Maen nhw’n canu a dawnsio’n hynod o dda i ddangos i’r gynulleidfa pa mor fywiog gall opera fod.

Mae’r gwisgoedd a’r set trawiadol yn cyfrannu i roi sioe unigryw. Mae’r OCC yn deall bod rhaid i’r holl sioe apêlio at gynylleidfa gyfoes ac maen nhw’n gwneud hynny yn arbennig o dda. Drwy gwisgoedd, goleuadau a’r set mae’n nhw’n llwyddo i ddangos  stori i’r gynulleidfa yn llwyddianus iawn.

Mae hi wedi bod yn wythnos anodd i gwmniau opera cenedlaethol. Cyhoeddwyd adroddiad yn ddiweddar bod rhaid i’r English National Opera wneud mwy i apêlio at bawb, ac mae ganddyn nhw dwy flynedd i wella busnes model y cwmni a chynyddu ei gynulleidfa. Oherwydd toriadau, mae ‘r celfyddydau yn sylweddoli bod rhaid iddynt weithio’n galetach am eu cyllid. Y gobaith yw y bydd sioeau fel ‘Chorus!’ yn dod â chenhedlaeth newydd i gelfyddyd mor hardd.

Mae Chorus! yn symyd ymlaen i chwarae yn Birmingham ar Mawrth 4ydd ac wedyn ymlaen i Llandudno, Milton Keynes, Southampton, Plymouth a Bryste. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma