Le Tour de Caerdydd

14 Gorffennaf 2014

Cyfaddefiad i gychwyn: fi wrth fy modd yn seiclo o amgylch Caerdydd ond fi wir ofn seiclo ar y ffordd fawr. O’n i dan yr argraff, felly, bo’ fi’n gwybod am bob un llwybr “diogel” yn y Bae a chanol y ddinas – ond mae’n troi mas bo’ fi’n anghywir ….

Des i i nabod Pol van Steelant rhyw bedair blynedd yn ôl pan oedd e wrthi’n sefydlu ei fusnes Cardiff Cycle Tours. Daeth Pol i Gymru o Wlad Belg dros 20 mlynedd yn ôl – wedi ei ddenu yma gan ferch, wrth reswm – ac fel un oedd wedi arfer seiclo i bobman roedd wedi gweld bod bwlch yn y farchnad i gynnig teithiau tywys o gwmpas Gaerdydd ar gefn beic.

Mae’r busnes wedi mynd o nerth i nerth ond tan yn ddiweddar doeddwn i ddim wedi manteisio ar wahoddiadau Pol i ymuno â fe ar daith. Ond doedd dim esgus bellach, ar ôl cael fy mherswadio i fynd ar ran Pobl Caerdydd, felly o’r diwedd dyma fi’n ymuno â Pol, ei wraig Gwenno, a Walter o Tasmania ar daith y Parciau a Chamlesi – gan obeithio na fyddai rhaid seiclo ar y ffordd fawr, wrth gwrs …

Ar ôl cwrdd yn y Nos Da, dyma’r criw bach yn seiclo’n hamddenol tuag at y Bae (ar hyd llwybr diogel doeddwn i erioed wedi defnyddio o’r blaen – diolch Pol!), gan stopio bob hyn a hyn i glywed peth o hanes datblygiad y ddinas; heibio’r hen ddoc a’r gamlas; nôl tuag at y Castell am hoe fach; yna drwy Barc Bute, cyn bennu’r daith nôl yn y Nos Da tua tair awr ac 8 milltir ar ôl gadael – a chyfle i drafod y prynhawn dros ddiod fach!

Er mai ymwelwyr i Gaerdydd yw llawer o’r bobl sy’n mynd ar y teithiau, mae nhw’n berffaith i bobl leol hefyd, yn enwedig os y’ch chi’n hoffi seiclo ac eisiau darganfod llwybrau newydd, diogel. Mae nhw hefyd yn addas i bobl o bob oed, o bob lefel o ffitrwydd – a does dim rhaid bod wedi pasio’r hen Cycling Proficiency Test!

Mae dwy daith safonol, sef taith y Parciau a Chamlesi a thaith Bae Caerdydd, ond o bryd i’w gilydd mae teithiau ychwanegol ar gael dan arweiniad arbenigwyr fel yr awdur Peter Finch.

Mae Pol yn gallu cynnig teithiau yn Gymraeg ar gais, ac yn fodlon tywys grwpiau arbennig, fel partis pen-blwydd. Os oes beic gennych chi, mae croeso i chi ddod â fe, ond os na mae’r pris yn cynnwys llogi beic Pashley lliwgar – cofiwch roi gwybod iddo cyn gynted â phosib os oes angen beic plentyn.

Felly diolch Pol am gyflwyno fi i lwybrau diogel o’n i heb ddarganfod o’r blaen, ac am brynhawn difyr a hamddenol yn crwydro’r ddinas ar fy meic – a gwers hanes “on the go”!

Ond y gair olaf i Walter, dwi’n meddwl: roedd e a’i ffrindiau o Awstralia ar daith o gwmpas Ewrop, ond medde fe mai Caerdydd – a’r daith yma’n benodol – oedd uchafbwynt y gwyliau hyd yma.

Am ragor o wybodaeth am y teithiau, ac i gysylltu hefo Pol, ewch i www.cardiffcycletours.com. Ac i weld beth mae pobl heblaw Walter yn meddwl, ewch i TripAdvisor

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma