Lansio Nofel Newydd Enillydd Gwobrau Comedi

2 Tachwedd 2015

Sioned Wiliam

Mae Sioned Wiliam wedi ennill gwobrau fel cynhyrchydd rhaglenni teledu ac wedi gweithio gyda rhai o sêr mwyaf y diwydiant comedi.

Nawr, mae’n rhoi ei dawn ar waith yn y byd cyhoeddi gyda’i nofel ffraeth newydd.

Chwynnu yw ail nofel Sioned, sy’n dod o’r Barri’n wreiddiol ond sydd bellach yn byw yn Llundain.  Mae’n dilyn llwyddiant Dal i Fynd, a gafodd ganmoliaeth uchel ac sydd bellach yn cael ei datblygu’n gyfres deledu.

Er bod Sioned yn gyfarwydd iawn â byd radio a theledu ar ôl gweithio yno ers dros 20 mlynedd, mae Chwynnu yn gofyn beth sy’n digwydd pan mae’n rhaid camu oddi wrth brysurdeb gwaith ac edrych y tu hwnt at fywyd symlach yn agosach at bobol a’r tir.

Yn y nofel – sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd – mae Dylan yn gynhyrchydd llwyddiannus nes iddo brofi cwymp annisgwyl sy’n newid ei fywyd yn llwyr.

Mae Meriel, ei wraig, yn rhy hoff o’r botel nes iddi sylweddoli bod mwy i fodolaeth na bwyd drud y deli a Prosecco oer.

Mae Gwen yn wynebu dilema bywyd canol oed – gofalu am riant oedrannus a’i anghenion ei hun.

Mae sawl sioc yn eu disgwyl nhw – a’r darllenydd.

‘Trio sgrifennu rhywbeth doniol ydw i,’ meddai Sioned Wiliam. ‘Rhywbeth rhwydd i’w ddarllen gyda mymryn o ddychan hefyd. Falle fod yna ambell graig o hiwmor miniog yn nofio o dan yr wyneb!’

Bydd Chwynnu yn cael ei lansio’n swyddogol yn y Mochyn Du ar y 6ed o Dachwedd am 7 o’r gloch – croeso o bawb!

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma