Lansio llyfr coginio newydd ‘Bwyd & Gwin’ yn y Cameo

8 Tachwedd 2013

Cynhelir lansiad ‘Bwyd a Gwin’, llyfr coginio newydd gan berchnogion Dylanwad Da Dylan a Llinos Rowlands yn y Cameo Lounge, Caerdydd nos Wener, 8 Tachwedd am 6.30 o’r gloch.

Dyma gyfrol yn llawn danteithion blasus ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn bywyd, coginio, gwin a theithio.

Mae Dylan a Llinos Rowlands wedi rhedeg bwyty Dylanwad Da yn Nolgellau ers tua 25 mlynedd ac mae wedi ei gynnwys yn “The Good Food Guide” bob blwyddyn er 1990.

Yn ystod y gaeaf mae Dylan yn mynd ar deithiau dros Ewrop i ddod o hyd i winoedd newydd diddorol. Mae’n sôn yn y gyfrol am ei deithiau a hefyd yn awgrymu gwinoedd i gyd-fynd â’r ryseitiau. Mae wedi bod yn flaenllaw yn sefydlu rhwydwaith ar Twitter ar gyfer busnesau Cymreig – Yr Awr Gymraeg – ac mae’n westai cyson ar Prynhawn Da fel arbenigwr gwin.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma