Jim Parc Nest

11 Tachwedd 2014

O blith holl Archdderwyddon Gorsedd Beirdd Ynys Prydain dros y blynyddoedd, dim ond un sydd wedi profi’r wefr o wobrwyo ei wraig o lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol. Cafodd y Prifardd T. James Jones fraint anghyffredin o wobrwyo Manon Rhys gyda’r Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod Wrecsam 2011.

Ac yntau’n dathlu ei ben-blwydd yn bedwar ugain eleni, dyma benderfynu ei bod yn hen bryd iddo gnoi cil, cymryd golwg yn ôl dros ei fywyd, a chloriannu ei brofiadau.

Yn y gyfrol gyntaf mewn cyfres newydd o hunangofiannau llenyddol gan Cyhoeddiadau Barddas, mae’r hynaf o ‘fois Parc Nest’ yn arddangos dawn y cyfarwydd.

O’i blentyndod adeg y rhyfel a’i fagwraeth yn ardal Castellnewydd Emlyn, lle mae ei wreiddiau’n ddwfn yn nhir fferm Parc Nest, i’w gyfnod yn weinidog, darlithydd, awdur, bardd ac Archdderwydd, mae’n cyflwyno darlun gonest ac agored o’i fywyd.

Daw’n amlwg fod Jim yn gartrefol yng nghwmni pobl o bob math –  o’r cymeriadau brith a ddaeth weithio ar fferm y teulu yn ystod y rhyfel, i academyddion a llenorion, heb anghofio am garedigion criced.

Yn cyd-fynd â hanes ei fywyd, mae Jim yn egluro cyd-destun llawer o’i gerddi, gan gynnig golwg unigryw i’r darllenydd ar feddwl y bardd, ac ar ei ymateb i wahanol faterion y dydd.

Er iddo ymgartrefu yng Nghaerdydd dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl, does dim amheuaeth mai ei wreiddiau yn ei sir enedigol a’i fagwraeth wledig sydd wedi ffurfio ei fywyd, ynghyd â chyfeillion a chlymau teuluol clos a balchder cael ei eni’n Gymro.

Dyma gyfrol fydd yn apelio’n eang, gydag arddull agosatoch a dogn da o hiwmor direidus yn ogystal â thrafodaeth ddadlennol o’i weithiau llenyddol.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn Y Mochyn Du ar nos Wener y 14eg am 6.30pm, gan gynnwys darlleniadau gan T. James Jones – croeso cynnes i bawb.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma