Lansio ‘hunan-anghofiant’ Brychan Llyr

27 Tachwedd 2013

Tan yn ddiweddar roedd Brychan Llyr yn yfed chwe photel o win y dydd. Ond yn 2011 fe roddodd y gorau i yfed yn sydyn, yn erbyn cyngor ei feddyg. Cafodd seizure a fu bron â’i ladd a threuliodd bum wythnos yn anymwybodol yn yr ysbyty.

Yn yr hunan-anghofiant cignoeth hwn mae Brychan yn ail-fyw’r profiad dirdynnol a’i ymdrechion i ddelio gyda’i alcoholiaeth yn gwbl agored. Mae hefyd yn codi’r llen ar effaith alcoholiaeth ar y teulu a’i fagwraeth yn yr Hendre. Ond yn y gyfrol cawn hefyd stori bersonol dyn a fu’n ymhél â phob math o feysydd, gan gynnwys bywyd fel prif leisydd y band Jess, a 10 mlynedd yn gerddor proffesiynol yn yr Eidal, ei freuddwyd i gystadlu ym myd peryglus rasio ceffylau pwynt i bwynt a’i yrfa fel cyflwynydd teledu. A thrwy’r cyfan, mae cysgod sylweddol ei dad, Dic Jones, yn amlwg.

Brychan Llyr, Caerdydd

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma