LANSIO DEG NOFEL MEWN DEG MLYNEDD

15 Ebrill 2016

Mae un o awduron mwyaf poblogaidd Cymru yn lansio ei ddegfed nofel mewn deg mlynedd.

Bydd Taffia gan yr awdur Llwyd Owen yn lansio yn swyddogol yn Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd prynhawn fory, Sadwrn 16 Ebrill am 3 o’r gloch.

Nofel anturus yw Taffia sydd yn trafod twyll, trais a dial, perthnasau, edifar a methiant.

Mewn gwlad debyg iawn i’r Gymru gyfoes, mae’r ditectif Danny Finch yn colli ei swydd ar ôl cael ei gyhuddo o dwyll. Rhaid iddo dderbyn gwaith fel swyddog diogelwch i’r dihiryn Pete Gibson, er mwyn y wraig a’r mab y mae’n meddwl y byd ohonynt. Ond, ar ôl gwrthod cyfle i fod yn rhan o’r ‘busnes’ anghyfreithlon, mae ei fos yn cynllwynio yn ei erbyn.

Bydd Danny Finch yn adnabyddus i rai o ddarllenwyr ffyddlon Llwyd Owen fel cymeriad ymylol yn y nofelau Mr Blaidd a Heulfan.

Daw Llwyd Owen o Gaerdydd yn wreiddiol ac mae’n dal i fyw yno hyd heddiw. Taffia yw ei ddegfed nofel a’i wythfed nofel yn y Gymraeg. Caiff ei chyhoeddi union ddegawd wedi iddo gyhoeddi ei nofel gyntaf.

“Doedd dim cynllun nac uchelgais benodol gennyf pan gychwynnais gyhoeddi nofelau yn 2006, ond rhaid cyfaddef fy mod i’n reit falch o’r hyn rydw i wedi ei gyflawni. Beth bynnag sy’n digwydd yn y dyfodol, gallaf edrych yn ôl â balchder ar y ddegawd ddiwethaf.”

Bydd y lansiad, sydd yn cael ei gynnal yn Yr Hen Lyfrgell newydd yng nghanol Caerdydd, yn cynnwys cerddoriaeth byw gan Colorama.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma