KIZZY CRAWFORD, BRYN FON, YR ODS – CYHOEDDI PERFFORMWYR TAFWYL 2014

1 Mawrth 2014

Wrth lansio Tafwyl 2014 yn swyddogol heddiw ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae trefnwyr Tafwyl wedi cyhoeddi enwau rhai o’r sêr fydd yn cymryd rhan yn yr ŵyl.

Mewn lansiad arbennig yng Nghanolfan y Mileniwm heddiw fe gyhoeddodd dau o lysgenhadon yr ŵyl, y chwaraewr rygbi Rhys Patchell a’r DJ Huw Stephens, fwy o fanylion am y perfformiadau a’r gweithgareddau fydd yn digwydd yn Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 12fed.

Scarlett & Eva o Gôr Plant Caerdydd
Lansio Tafwyl 2014: Scarlett & Eva o Gôr Plant Caerdydd

Mae’r rhai fydd yn perfformio yn y castell ar y prif lwyfan, a noddir gan BBC Cymru, eleni yn cynnwys; Bryn Fôn, Yr Ods, Endaf Gremlin, Bob Delyn, Yr Eira, Bandana a  Kookamunga. Ar y llwyfan acwstig, noddwyd gan Clwb Ifor Bach, bydd Steve Eaves, Kizzy Crawford, Al Lewis, Gareth Bonello, Plu a Greta Isaac.

Am y tro cyntaf erioed bydd gan Tafwyl lwyfan ychwanegol y tu allan i furiau Castell Caerdydd ar Heol y Castell yn darparu naws carnifal, llawn hwyl er mwyn ymestyn apêl yr ŵyl i rai o drigolion di-gymraeg Caerdydd ac ymwelwyr. Ar y llwyfan hwn, sydd wedi derbyn nawdd gan Cyngor Celfyddydau Cymru a chefnogaeth gan Canolfan Mileniwm Cymru, bydd cymysgedd o fandiau ffync, jazz, gwerin, pres, drymiau dur gan gynnwys Wonderbrass, Cwpwrdd Nansi, Band Jazz Coleg Cerdd a Drama a Band ‘Steel Drum’ Ysgol Fitzalan.

Cyn y lansiad eglurodd y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon John Griffiths AC pam fod Llywodraeth Cymru wedi’r cefnogi’r ŵyl am yr ail flwyddyn yn olynol gan gyfrannu nawdd o £20,000: “Mae Tafwyl yn chwarae rôl werthfawr iawn yn hyrwyddo’r iaith ac yn dangos i Gymry di-gymraeg ei bod hi’n iaith fyw ac un y gall pawb ei mwynhau a bod yn falch ohoni.”

Yn y lansiad hefyd cyhoeddwyd fod Prifysgol Cymru wedi cytuno i fod yn brif noddwr Tafwyl am

Lansio Tafwyl 2014

Lansio Tafwyl 2014

gyfnod o 3 blynedd gan gyfrannu cyfanswm o £20,000 dros y cyfnod hynny. Noddir Tawfyl gan 18 sefydliad yn llwyr, gan gynnwys BBC Cymru, S4C, Prifysgol De Cymru a Chlwb Ifor Bach.

Mae’r actor Hollywood o Gaerdydd Matthew Rhys, agorodd Ffair Tafwyl y llynedd, yn llysgennad unwaith yn rhagor i’r ŵyl ynghyd a’r cyflwynydd teledu Alex Jones, Rhys Patchell a Huw Stephens.

Yn y lansiad heddiw dywedodd Rhys Patchell: “Dwi mor falch i fod yn rhan o Tafwyl. Mae’n ŵyl rad ac am ddim i bawb yng Nghaerdydd sy’n siarad Cymraeg neu beidio. Mae’n gyfle gwych i ddefnyddio a mwynhau’r iaith Gymraeg a dysgu mwy amdani. Bydd llwythi i’w wneud yn Ffair Tafwyl eleni – beth bynnag yw eich diddordeb.”

20140301_113450
Lansio Tafwyl 2014: Bruce Etherington, Prifysgol Caerdydd; Cyng. Huw Thomas; Greta Isaac; Angharad Thomas, Menter Caerdydd; Rhys Patchell, Y Gleision & Llysgenad Tafwyl 2014

Dywedodd Huw Stephens:  “Mae cerddoriaeth wastad di bod yn hynod o bwysig i Tafwyl ac mae’r line-up eleni yn grêt gyda’r prif lwyfan a’r llwyfan acwstig yn llawn dop o fandiau gorau Cymru. Mae da ni fandiau ifanc cyffrous yn chwarae ochr yn ochr â rhai bandiau mwyaf eiconig Cymru.”

Mae’r gweithgareddau eraill a fydd yn cael eu cynnal yn y Ffair yn cynnwys ‘Bake Off’ wedi beirniadu gan Beca Lyne-Pirkis (BBC Great British Bake Off), gweithdai chwaraeon wedi eu cynnal gan Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Pêl Droed Cymru, Athletau Cymru a’r Gleision, pabell lenyddiaeth wedi ei threfnu gan Lenyddiaeth Cymru a gweithdai Celfyddydau gyda’r WMC, Theatr y Sherman a Theatr Genedlaethol Cymru. Bydd y ffair hefyd yn cynnwys ardaloedd chwarae plant a pherfformiadau gan blant o 20 o ysgolion cyfrwng Cymraeg Caerdydd.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma