Kiti: Y ffasiwn beth ym Mhontcanna

22 Mehefin 2015

Gan Huw Onllwyn

Fel un sy’n gweld ei hun fel arweinydd byd ffasiwn Caerdydd (os nad Prydain Fawr) nid oedd yn syndod i mi dderbyn galwad ffon gan Anna (Wintour), yn gofyn i mi fynd i weld y siop ‘go-to’ diweddaraf i ferched ffasiynol y Brif Ddinas.

“Ond, Anna…”, meddais, “dwi’n paratoi i fynd i wythnos fasiwn Paris. Prin yw f’amser.”

“Cei wario wythnos ar fy yacht yn Monaco”, meddai “dim ond i ti wneud hwn i mi.”

“Ond cariad…”, meddais, “mae fy siwtiau Chanel dal ‘da’r dry cleaners yn Radur. Ni fedraf fynd yno hebddynt. Fe fyddaf yn edrych fel totes chav.”

“Cei ddau siwt newydd gennyf, wedi ei wneud yn arbennig gan Karl (Lagerfeld)…”, meddai Anna, “a jet preifat i fynd a ti i aros ar Ynys Necker am bythefnos.”

Felly, wythnos yn ddiweddarach, cydiais yn fy nghrys sidan gwyn (YSL), gwisgais fy siwt electric blue newydd (love you, Karl!), gosodais fy sbectol haul Armani ar fy wyneb (golygus, perfectly tanned), gwisgais fy Jimmy Choos – a rhoddais fy Mhatek Philippe ar fy ngarddwrn.

Dringais i fewn i fy Ferrari (458 Spider) a’i throi i gyfeiriad yr ardal uber ffasiynol enwog, Le Ponte Du Canna.

9A880888-BD36-4EC8-9880-B6CE8D954B3CParciais tu allan i siop newydd John Galliano, rhwng yr Halfway a’r Bamboo Garden Chinese Takeaway (English meals also available). Gwthiais fy ffordd heibio’r paparazzi a’r gennod prydferth (“Huw! Huw! Ni’n caru ti Huw!” Good grief, will it never end…!?) a throi i lawr Stryd Pontcanna. Cerddais heibio Cibos, Cafe Brava a’r Cameo – ond heb fynd i mewn i weld fy nghyfeillion lu – gymaint oedd fy awydd i weld y boutique newydd a oedd wedi cydio yn nychymyg Ms Wintour.

Heibio’r Feet and Face Place a dyma fi, jest cyn Co-op y Kings Road, yn troi mewn i’r mews newydd, exclusive i weld siop newydd Gwenno Penrhyn, sef Kiti. (gweler hefyd tudalen FB )

OMG! Mae’r dillad yn totes lush! Mae’r siop yn super uber hip – ac mae’r gennod sy’n gweithio yno yn deall byd ffasiwn i’r dim.

Ond, o ddifrif, mae’n siop hyfryd iawn (meddai fy ngwraig) – ac mae’r dillad (meddai fy ngwraig) yn brydferth a stylish (yn sicr yn fwy stylish a phrydferth na’r hyn a welir ar y stryd fawr). Mae’r staff yn gallu eich helpu i ddewis (meddai fy ngwraig) ac yn deall yn iawn eich steil personol – a’r hyn sy’n addas ar gyfer gwahanol sefyllfaoedd (megis gwaith, mas i fwyta, mynd i’r opera, mynychu rave, neu ymweld ag opium den).

Un o gwsmeriaid Kiti-Ffion Dafis

Un o gwsmeriaid Kiti-Ffion Dafis

Mwynheais f’amser yn y siop, tra bu fy ngwraig yn trio tua 42 top a 37 sgert. Prynodd dop hyfryd iawn, heb wneud ormod o niwed i’w cherdyn credyd – ac mae wedi ei wisgo sawl gwaith ers hynny.

Gwn, wrth gwrs, y bydd y dilledyn (am rhesymau dirgel, na rhannwyd gyda mi, fel dyn unenlightened) mas o ffasiwn blwyddyn nesaf – ac fe fydd rhaid prynu mwy. Ond, hei ho, mae Kiti yn le da i fynd i chwilio amdanynt.

Hefyd, wrth gwrs, mae modd cael paned neu pryd o fwyd braf ym Mhontcanna, yn dilyn ymweliad a’r siop (ond, ddynion, wele nodyn 3, isod).

Cefais sgwrs ‘da Gwenno am ei siop:

H: Pam galw’r siop yn Kiti?

G: Enw fy nain oedd Kiti – gwraig ffarm (nid oedd hi’n fashionista!!!). Oedda ni yn ffrindia mawr.

H: Beth yw’r weledigaeth sydd tu cefn i Kiti?

G: I ddod a brands Ewropeaidd newydd i Gaerdydd.

H: Pa fath o ddillad sydd i’w cael yn Kiti?

G: Rwbath gwahanol i’r stryd fawr- dillad efo ansawdd da ac edrychiad chwaethus.

H: Pwy wyt ti’n gweld fel dy gwsmeriaid targed ar gyfer y siop?

G: Merched sydd yn hoffi steil – o ystod eang o oedrannau.

H: Faint o her yw cychwyn busnes newydd?

G: Mae cychwyn busnes yn her anferth! ‘Dwi wedi bod yn hynod o lwcus yn cael lot fawr o gefnogaeth gan fy narpar ŵr.

H: Sut mae dy brofiad gwaith blaenorol o gymorth wrth i ti ddatblygu Kiti?IMG_1520

G: Mae wedi helpu yn sicr i ddatblygu diddordeb mewn steil a fasiwn – ac mae dylanwad fy mam yn amlwg yn hyn hefyd!

H: Mae’r siop ar agor ers tua deufis. Sut mae’n mynd erbyn hyn?

G: Mae’r siop yn mynd yn wych. Ges agoriad rhagorol ac mae ymateb merched Caerdydd wedi bod yn wych.

H: Wyt ti wedi cael unrhyw gwsmeriaid enwog?

G: Do. ‘Dwi wedi cael nifer o gwsmeriaid enwog – megis Elen Rhys, Nia Roberts, Catrin Powell, Cath Aires, Ffion Dafis, Hannah Daniel a Siw Hughes.

H: Beth fydd y ffasiynau allweddol ar gyfer yr haf?

G: Mae bob math o ffasiynau allweddol ar gyfer yr haf – lliwiau pastel, monochrome, fringe ar gyfer ‘festivals’ – ac mae’r dyngari wedi cael ail wampiad!

H: Ydy dy ddyweddi (yr actor hynod o rhamantus, Mark Lewis Jones, no less!) o gymorth wrth i ti ddewis dillad i’w gwerthu yn y siop?

G: Mae fy ddyweddi yn dod gyda fi i brynu ond…………..!

Felly, ewch yno os ‘da chi am edrych yn hyfryd.

Bydd cyfle, hefyd, i chi weld dillad Kiti yn Tafwyl, ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Meifod gan y bydd Gwenno’n cadw stondin yn y ddau le.

Nodiadau pwysig

  1. Ddynion: ni ddylech ddangos yr erthygl yma i’ch gwragedd. Gall hynny fod yn gamgymeriad drud.
  2. Ni ddylir camgymryd y Kiti yma am dafarn Kitty Flynn’s, yn y dref. Mae hwnnw’n le gwahanol iawn.
  3. Heblaw am Cibos, mae hefyd modd cael peint o Brains Dark a bag o dry-roasted peanuts yn yr Halfway.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma