Kerdd Caerdydd Kev

9 Awst 2014

I ddathlu cyhoeddi cyfrol newydd sbon Kerddi Dwl Kev. Mae’r awdur Kevin Davies wedi cyfansoddi cerdd arbenning ar gyfer Pobl Caerdydd… Diolch Kev.

PAPUR BRO(N)

Mae Prydderch ap Llywelyn

Yn un o’r mawrion sbo.

Swyddogaeth sydd o bwys chi’n gweld,

Yw golygydd papur bro.

Yn teipio ar deipiadur,

Un hen ag inc a rhuban,

Am gyfarfod seiat capel Mawr,

Drodd yn dipyn o gyflafan.

 

Cyn adrodd stori rhywun pell

Sy’n dathlu ei briodas.

Oedd yn arfer treulio’i wyliau Haf,

Yn braf ar fferm perthynas.

Pam nad yw’r llyfrgell leol

Yn cadw bagiau sbwriel?

A pham mae siop y pentref bach

Ar strach ers sacio Muriel?

 

Roedd Meri Evans Pont y Grog

Yn gant ar ddiwedd Rhagfyr,

A phawb wnaeth drefnu parti mawr,

Yn festri y Bedyddwyr.

Anifail pwy sy’n gwneud pw pw?

Mae’n sgandal bod mor aflan!

Er nad oes neb yn pwyntio bys,

At Rhys, mab hyn y postman.

 

Mae Wil a Falmai Williams,

Am gamu mewn i’r ganrif,

Drwy adeiladu patio,

Heb do, ond gyda welydd!

A dyna gynnwys papur bro,

Ein pentref bach dychmygol.

Gan ddiolch fod papur Pobl Caerdydd,

Yn bapur bro digidol!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Huw Jones yn dweud:

Class!