JAC yng Nghaerdydd

7 Chwefror 2014

gan Ieuan Rhys

Ydw. Dwi wedi byw yng Nghaerdydd ers 1980 ond wedi bod yn cefnogi tîm peldroed Abertawe ers yn fy arddegau. Nifer ffaelu deall pam bo fi’n cenogi’r Elyrch a minne’n byw prin milltir o Stadiwm Dinas Caerdydd.

Fy arwr pêldroed pan o’n i’n fach oedd John Toshack. Ac ie pan o’dd Tosh yn cico pêl a sgorio golie ar Barc Ninian bues i’n gefnogol i’r Adar Glas. Ond roedd dad yn frodor o’r Hendy yn Sir Gaerfyrddin ac yn gefnogwr brwd o’r Swans. Felly allech chi ddychmygu’n ty ni yn Aberdar ar brynhawn Sadwrn wrth wylio’r teleprinter ar ‘Grandstand’ i gael canlyniadau gemau Caerdydd ac Abertawe.

Ond gan bo Tosh yn golygu gymaint i fi’n blentyn, ym 1970 pan symudodd e i Anfield symudes i nghefnogaeth o Gaerdydd i Lerpwl a bues i yn fy arddegau cynnar yn dilyn tîm Bill Shankley a Bob Paisley. Roedd dad dal yn cefnogi’r Elyrch.

Felly yn ’78 fe gymrodd dad fantais o’r ffaith bo Tosh wedi symyd o lannau’r Merswy i lannau’r Tawe a ngwadd i fynd gydag e i’r Vetch i weld fy arwr yn chwarae. Dyna wnes i – a wedi ‘ny yn 1978 doedd dim troi nol. Ro’n i bellach yn Jac a dyna ydw i hyd at heddi.

Mae cynnwrf mawr wedi bod lawr yn Y Liberty yr wythnos yma gydag ymadawiad Laudrup – a fydd hyn yn ymharu ar morale y bois ar ddydd Sadwrn pan yn herio bois y brifddinas? Neu ydy’r digwyddiad wedi cynnau’r ffiws oedd angen ei wneud ar garfan sydd heb ennill gêm yn yr Uwch-Gyngrhair ers nifer o wythnosau. Fel Jac dwi’n gobeithio taw’r gosodiad ola’ sy’n gywir.

Ond i fod yn onest gan y bydd llygaid y byd yn gwylio dydd Sadwrn nesa dwi’n gobeithio cael gêm dda a gêm gyffroes (yn wahanol i’r gêm rygbi yn Stadiwm y Mileniwm dydd Sadwrn dwetha!). Mae’n bwysig i bêldroed yng Nghymru bo Abertawe a Chaerdydd yn aros yn yr Uwch-Gyngrhair am amser hir. Felly dwi’n gobeithio pwy bynnag neith drechu’r penwythnos nesa taw’r gwir enillydd fydd pêl-droed cymreig.

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma