Igam Ogam, hoff ferch ogof byd y teledu, yn cael ei sioe lwyfan ei hun

17 Gorffennaf 2013

Bydd Igam Ogam, cymeriad hoffus iawn ym myd teledu plant, yn perfformio mewn sioe theatr newydd fywiog a llawn hwyl a fydd yn teithio ledled Cymru yr haf hwn.

Bydd y ferch ogof fywiog, sy’n ymddangos ar raglen Milkshake S4C a Channel 5, yn perfformio yn ei sioe lwyfan llawn egni ei hun, sy’n cynnwys perfformwyr go iawn a phypedau, set liwgar, rhyngweithiol a digonedd o ganu a dawnsio a fydd yn cyfareddu cynulleidfaoedd ifanc.

Mae’r cynhyrchiad hwn gan Coreo Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru, mewn cydweithrediad â Calon TV, yn nodi cyfeiriad newydd i Ganolfan Mileniwm Cymru, wrth i theatr nodedig Caerdydd ddechrau cynhyrchu ei sioeau theatr ei hun, yn ogystal â’u cynnal.

Mae’r cynhyrchiad – sy’n addas i blant rhwng dwy a chwech oed a’u teuluoedd – yn dilyn hanes y ferch ogof ddrygionus sy’n hoff iawn o dreulio amser yng nghwmni ei ffrind, Roly. Ond wrth i’r ddau sboncio a rholio o amgylch ei hogof un diwrnod, mae Igam yn dod o hyd i ffrind newydd… ei chysgod.

Cafodd Carole Blade, Cynhyrchydd Creadigol sefydliad dawns Coreo Cymru, ei hysbrydoli i greu sioe Igam Ogam gan ei dau fab egnïol, sy’n bump a phedair oed.  Meddai Carole, “Rwy’n mynd â fy mhlant i’r theatr mor aml â phosibl. Mae’n cydio yn eu dychymyg ac rwyf wrth fy modd yn eu gweld yn mwynhau’r profiad cyfan.

“Mae’r rhyngweithio rhwng y perfformwyr byw a’r gynulleidfa yn amlwg iawn mewn theatr i blant – wrth i’r perfformwyr ddechrau symud, maen nhw’n symud hefyd,” meddai. “Mae’n brofiad hudolus a dyma un o’r rhesymau pam roeddwn i am gynhyrchu sioe ddoniol ac egnïol iawn i blant bach.”

Bydd pypedau o hoff gymeriadau eraill y sioe yn ymuno ag Igam Ogam, a chwaraeir gan y ddawnswraig o Bont-y-pŵl, Lauren Lee Jones, a’i phartner Roly, a chwaraeir gan Orris Gordon, dan arweiniad y pypedwraig Rachel Canning, cyn fyfyrwraig o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Bydd sioe Igam Ogam yn teithio ledled Cymru yr haf hwn, gyda pherfformiadau yn Gymraeg a Saesneg. Fe ddaw i Stiwdio Weston, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd ar ddydd Iau 1af Awst, 1pm, Saesneg / Dydd Gwener 2il Awst, 10am, Cymraeg / Dydd Sadwrn 3ydd Awst 2013, 1pm, Cymraeg; 5pm, Saesneg

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma