Ieuan Rhys yn disgrifio ei brosiect newydd Bernard & Knives

23 Ebrill 2014

gan Ieuan Rhys

Nôl ar ddechrau 2011 ges i alwad ffôn gan Adam Nicholas a Thomas Rees – dau fyfyriwr yng Ngholeg Ffilm Casnewydd  – yn gofyn os bysen i’n fodlon chwarae ran yn eu ffilm ddiwedd tymor. Gan taw fy ffrind Bill Bellamy oedd yn chwarae’r brif ran (Knives) gytunes i. Y ffi? Arian petrol i Gasnewydd a nol gyda sanwij tiwna a custard slice o Greggs i ginio. Nelen i rwbeth am custard slice! Tair golygfa o’dd ‘da fi gyda Bill a’u ffilmio yn nhŷ hyfryd(!) un o’r myfyrwyr.

KNIVES oedd enw’r ffilm fer oedd yn trin a thrafod bywyd taflwr cyllyll proffesiynol gyda’i waith a’i briodas yn cael ei fygwth gan daflwr cyllyll arall o dras Rwsiaidd. Bernard o’n i – ffrind i Knives – oedd yn ddigalon gan fod ei dad newydd gael ei ladd gan chwilen ddu tra ar ei wyliau yn Sbaen. Ie – comedi dywyll iawn.

Wedi’r ffilmio ag ati a thra’n golygu dwedodd y golygydd cymaint roedd e di mwynhau golygfeydd Bill a fi. Felly dyna sut gafodd Adam a Tom y syniad o barhau gyda’r priosect a dod a Bernard & Knives at ei gilydd ar gyfer cyfres i’r we.

Erbyn hyn roedd y cyllid wedi cynyddu  i arian petrol a chicken nuggets a chips i ginio! Buon ni’n ffilmio yng Nglyn Ebwy am gyfnodau rhwng 2011 a 2012 gyda’r bwriad o gwblhau’r gyfres o fewn ychydig fisoedd. Doedd him ddim yn bosib. Gan bo pawb – gan gynnwys y criw ffilmio – yn gweithio am ddim roedd yn rhaid aros yn aml nes bo pawb ar gael run pryd ag ati. Dim ond nawr mae’r wyth pennod wedi eu cwblhau ac yn barod i’w rhyddhau ar y we.

Cyfres am y ddau ffrind – Bernard a Knives – yn rhannu flat yn y cymoedd ac wythnos uffernol yn eu bywyd.

Daw Knives (Bill Bellamy) mas o garchar wedi cyfnod yna am ymosod ar ei gyd berfformiwr Sacha Molotov (Kirill Smolyakov). Gydag unman arall i fynd mae Knives yn symyd nol mewn i’r fflat gyda’i ffrind gore a’r cyn ymaflwr codwm Bernard i drio ail gychwyn ar ei fywyd. Ond try pethe’n gymleth pan mae Knives yn derbyn gwaith gan ymaflwr codwm – gangster o’r enw ‘Big Dog’ (Dave Stewart) ac mae Bernard yn ffeindio’i hun yng nghanol helbul wedi diflaniad iob lleol o’r enw Aron Carter (Darren Evans) sy’n dod i gysylltiad â’r heddlu (Danny Grehan a Jessica Sandry) gyda sawl achlysur anffodus gyda llew sydd wedi dianc, yr isfyd amheus, memorabilia Doctor Who, Russian Roulette ac atgyfodiad hen nemesis.

Gethon ni hwyl yn ffilmio ac ar ben hyn fe ges i gyfle i gyfarwyddo un o’r penodau. Dyna oedd yn braf pan oedd pawb yn gweithio am ddim. Ond o wylio’r penodau mae’n anhygoel beth lwyddon ni neud gyda dim cyllid o gwbl. Beth fyse’n bosib gyda chyllid? Dyna yw bwriad y lawnsio ar Fai’r 1af ym mar Porters yng Nghaerdydd am 6pm. Bydd yr wyth bennod (dim mwy na chwarter awr pob pennod) yn cael eu dangos gefn wrth gefn. Byse pawb sydd wedi gweithio ar y prosiect yn licio mynd a fe ymhellach, cael rhywun i fuddsoddi yn y fenter a ffilmio’r gyfres neu hyd yn oed ffilm gyfan gyda chyllid iawn. Pwy a wyr beth a ddaw?

Tan i hynny ddigwydd fe fydd Bernard and Knives yn cael ei ddangos fesul pennod ar You Tube gan ddechrau gyda Phennod 1 ar Fai’r 1af. Cofiwch wylio, neu os chi ffansi dewch i Porters ar y noswaith ‘ni am 6pm.  Mae rhagor o wybodaeth ar www.bernardandknives.com neu ar dudalen Facebook Bernard and Knives.

Ma’r trailer i’w weld fan hyn.


						

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma