Iesu Grist ar sgwter! Graffiti yn troi pennau yn Rhiwbeina

10 Awst 2013

Mae Aled Jones yn darganfod mwy am ddelweddau pryfoclyd yng ngogledd y brifddinas.

Gwelir darlun graffiti ar wal canolfan Eglwys Ddiwygiedig Unedig Beulah yn Rhiwbeina yn dangos eitem anisgwyl. Dangosir delwedd o Iesu Grist mewn crys-T a jîns gyda het beanie am ei ben a phompom lliwgar yn hongian o’i arddwrn, a hyn i gyd wrth iddo wybio heibio ar sgwter tra’n droednoeth.

Mae Jo Jones, artist cymunedol lleol sydd yn gyfrifol am y murlun trawiadol hwn (yn weithio ar y cyd gyda’r artist graffig Bleddyn Edwards) wedi bod yn gweithio ar brosiectau tebyg ers dros ugain mlynedd.

“Y bwriad yn bennaf oedd creu delwedd oedd yn mynd i dynnu sylw pobl. O’n ni eisie gwneud i bobl stopio ac edrych, yn ogystal â dangos celf yn yr awyr agored a’i rhannu gyda’r gymuned yn hytrach na’i chadw tu ôl drws yr eglwys. Ffordd oedd e i wneud i ‘Gelf Iesu’ ymddangos yn fwy diddorol ac apelgar. Mae portreadur Iesu Grist fel rhyw fath o rebel yn cyd-fynd â chymdeithas ni heddiw.”

Cyfres o ddelweddau

Yn ôl Jo Jones bwriedir i’r eglwys gomisiynu cyfres o ddelweddau tebyg yn y dyfodol agos. Ond pam dewis y fersiwn fodern hyn o Iesu Grist?

Gwau2

Y gwaith gwau o flaen Eglwys Beulah

“Oeddwn ni eisie i’r Iesu edrych yn fodern a gwisgo’r un ‘iwnifform’ fel petai drwy gyfres o ddelweddau. Mae’n droednoeth achos dyna yw delwedd pawb ohono, hyd yn oed pan mae’n gwisgo siaced giniawa. Roedd y gwaith gwau ar gyfer yr het a’r pompom yn ffordd o ddod â’r gymuned at ei gilydd er mwyn creu rhywbeth.”

Natur bob dydd Iesu

Syniad gwreiddiol y Parchedig Peter Cruchley-Jones, gweinidog Beulah, oedd hi i greu’r graffiti pryfoclyd: “Mae’r delwedd yn pwysleio natur pob dydd yr Iesu ac yn ei ryddhau o grafangau hanes. Mae ‘na adnabyddiaeth ddiwylliannol ohono fe felly rydym ni’n dal yn ei adnabod fel ffigwr sydd i’w weld ym mhob eglwys, dim ots beth mae’n ei wisgo. Ni’n ceisio dangos ei bwer a’i ddynoliaeth a herio gafael yr eglwys ar ei ddelwedd. Mae’n rhaid i bobl benderfynu beth mae nhw’n meddwl ohono fe ond ni’n ceisio ‘rhyddhau’ Iesu fel petai a dangos fod ei enaid yn rhydd. Gall e ymddwyn fel plentyn hyd yn oed. Mae’n ffordd o atgoffa ein hunain dylse pawb cael hwyl yn eu bywydau.”

Am fwy o wybodaeth am y graffiti ac am Eglwys Ddiwygiedig Unedig Beulah, cliciwch yma.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma